Hoppa till huvudinnehåll

Allt fler använder Stormossens tankstation

Stormossen.
Stormossens biogasanläggning. Stormossen. Bild: Yle/Jukka Tyni biogas,stormossen

På Stormossen i Korsholm är man nöjda med användningen av den för allmänheten öppna gastankningsstationen. Under de tre senaste månaderna har man haft över 150 tankningar per månad.

Antalet användare av den publika gastankningsstationen på Stormossen ökar. Den öppnade i februari samtidigt som en så kallad långsamtankningsstation för Vasa stads gasdrivna bussar.

Svenska turister

Den publika stationen har haft över 200 unika besökare och de tre senaste månaderna mer än 150 tankningar per månad. I februari när stationen öppnade hade man 52 tankningar.

- Det här är över förväntningarna, vi trodde inte att så pass många här i trakten kör på gas. Under sommaren hade vi också en del svenska turister som tankade gas, säger vd Leif Åkers.

Ett par stationer till

Stormossen planerar öppna sin andra publika gastankningsstation söder om Vasa, i anslutning till ABC i Runsor. Den stationen öppnas enligt planerna år 2018. En tredje publik gastankningsstation torde bli aktuell i ett senare skede.

Problem med reningen i somras

Under sommaren hade man problem med produktionen av biogas, rättare sagt med reningen. Då fick man lov att använda naturgas i stället.

Problemen är nu lösta, enligt Leif Åkers.

- Vi har kört nästan helt och hållet med biogas de senaste månaderna.

Sortera rätt

Från Stormossens sida vill man framhålla att hög- och radhusens brännbara avfall i dagsläget består av 26 procent bioavfall. Det här bioavfallet gör mycket större nytta om det kan omvandlas till biogas.

Se alltså till att sortera bioavfallet korrekt. Andelen bioavfall som nu går till förbränning från Stormossens område skulle räcka till att producera biogas åt cirka 400 personbilar.