Hoppa till huvudinnehåll

Nobels fredspris till antikärnvapenkampanjen ICAN

Nobels fredspris går i år till antikärnvapenkampanjen ICAN (Abolish Nuclear Weapons) - som för en kampanj för att förbjuda kärnvapen.

ICAN är en internationell paraplykoalition som består av över 450 organisationer i över hundra länder.

Syftet med ICAN:s kampanj är att förbjuda kärnvapen genom en internationell konvention som ska leda till elimineringen av dessa vapen.

ICAN får priset för sitt arbete med att lyfta fram de katastrofala humanitära konsekvenserna av användningen atomvapen, och för sin insats för att få till stånd ett förbud mot dessa vapen.

Vi lever i en värld där risken för bruk av atomvapen är större än på länge― Norska Nobelkommittén

Vi lever i en värld där risken för bruk av atomvapen är större än på länge, säger den norska Nobelkommittén.

Nobelkommittén konstaterar vidare att vissa stater moderniserar sina atomvapenarsenaler, och att det finns en reell fara för att fler länder vill skaffa sig atomvapen - något som Nordkorea är ett exempel på.

ICAN har drivit på stater för att de ska samarbeta med alla relevanta intressenter för att stigmatisera, förbjuda och eliminera atomvapnen i världen.

För tillfället har 108 stater tagit på förpliktelsen - känd som "Det humanitära löftet".

ICANs verksamhetsledare Beatrice Fihn och medlemmen av styrgruppen Grethe Ostern skålar för Nobelpriset.
ICANs verksamhetsledare Beatrice Fihn och medlemmen av styrgruppen Grethe Ostern skålar för Nobelpriset. ICANs verksamhetsledare Beatrice Fihn och medlemmen av styrgruppen Grethe Ostern skålar för Nobelpriset. Bild: AFP / Lehtikuva Nobels fredspris,Beatrice Fihn

Ickespridningsavtalet av stor betydelse

Årets pris är också en uppmaning till kärnvapenmakter att inleda allvarliga förhandlingar med sikte på att stegvis, på ett kontrollerat sätt, avskaffa atomvapnen i världen.

De fem stater som i dag officiellt har atomvapen - USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina – har redan förbundit sig till detta genom att ansluta sig till ickespridningsavtalet som ingicks 1970.

Ickespridningsavtalet är fortsättningsvis det viktigaste folkrättsliga instrumentet i arbetet för kärnvapennedrustning och mot en ytterligare spridning av dessa vapoen, säger Nobelkommittén i sin prismotivering.

Beslutet att ge Nobels fredspris till ICAN har en solid förankring i Alfred Nobels testamente

Enligt Nobelkommittén har beslutet att ge Nobels fredspris till ICAN en solid förankring i Alfred Nobels testamente.

I Nobels testamente anges kriterier för valet av pristagare:
[En del av fondens avkastning ska gå till] "... den som har verkat mest eller best för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser."

Nobelkommittén påpekar att ICAN har sporrat FN att förhandla om ett internationellt förbud mot kärnvapen, och också kraftigt bidragit till att det ordnats internationella fredskonferenser.

Den norska Nobelkommittén är övertygad om att ICAN mer än någon annan har gett arbetet en värld utan kärnvapen en ny inriktning och ny kraft.

Stort antal nominerade i år

Fredspriset är det enda Nobelpris som också kan tilldelas en institution.

I år hade ovanligt många personer och organisationer nominerats.

Den norska Nobelkommitténs nya ordförande, Berit Reiss-Andersen, presenterade pristagaren i Oslo i dag. Fredspriset delas senare ut i Oslo. De övriga Nobelprisen delas ut i Stockholm.

I fjol gick fredspriset till Colombias president Juan Manuel Santos.