Hoppa till huvudinnehåll

Pappers förbereder sig för strejk: Arbetsgivarnas bud är kränkande

Papper från pappersmaskin 3 vid Sappis fabrik i Lojo.
Papper från pappersmaskin 3 vid Sappis fabrik i Lojo. Bild: Helena Rosenblad / Yle Västnyland,Lojo,Sappi Limited,pappersindustri,pappersprodukter,pappersmaskiner,papper,massa- och pappersindustri,skogsindustri

Pappersförbundets styrelse har beslutat höja strejkberedskapen. Förbundet avbryter allt lokalt samarbete mellan arbetstagar- och -givarsidan från måndag.

Det är Pappers svar på Skogsindustrins förslag att kollektivavtalet ska förlängas med ett år. I så fall blir det inga löneförhöjningar.

Pappersförbundet meddelade redan i våras att ett nollavtal inte kommer på fråga.

Pappersförbundet anser att arbetsgivarnas förslag nedvärderar arbetstagarna.

Arbetsgivarna, Skogsindustrin säger att det inte finns några förutsättningar för att diskutera höjda löner.

Förtroendemännen kallas till möte

Förbundets förtroendemän har kallats samman nästa vecka på grund av förhandlingsläget.

Pappersförbundet och Skogsindustrin har fört kollektivavtalsförhandlingar sedan maj.

Det tidigare avtalet löpte ut den 30 september.

Parterna har inte kommit överens om någon ny tidpunkt för fortsatta förhandlingar.

Skogsindustrin säger ändå att förhandlingarna inte har avbrutits trots att inget nytt datum har slagits fast. Tolkningen är också att arbetsfred råder, eftersom förhandlingar pågår.

Viktig bransch

Det kärvare förhandlingsklimatet kan ha stor inverkan på arbetsmarknaden och ekonomin.

Skogsindustrin är en central exportbransch och eventuella arbetskonflikter får stora följder.

På arbetsmarknaden har avtalslösningarna inom exportbranscherna stor betydelse för andra branschers löneavtal.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes