Hoppa till huvudinnehåll

Renoveringsbehov i skolorna en utmaning för Kronoby kommun

Elev ritar under en lektion.
Arkivbild. Elev ritar under en lektion. Bild: Yle/Malin Valtonen lågstadieelev,Raseborg

Skolorna i Terjärv och Nedervetil är i behov av renoveringar för miljontals euro. Bildningchef Tony Widjeskog vill stänga två skolor för att klara ekonomin. Men nämnden säger nej.

Terjärv skola och Nedervetil skola är i stort behov av renovering, eller så måste man bygga nytt. Enligt en konsultrapport från FCG skulle totalrenoveringar av skolorna kosta 4,3 respektive 4,7 miljoner euro.

- De här summorna är inte realistiska och båda skolorna kan inte renoveras samtidigt, säger Berndt Storbacka, teknisk chef i Kronoby kommun.

Terjärv skola
Terjärv skola behöver renoveras. Terjärv skola Bild: Yle/Anette Forsström-Fellman terjärv skola

Storbacka väntar på rapporter över vad två nybyggen skulle kosta. Båda skolorna är byggda i slutet på 50-talet och slitna, men det största problemet är inneluften. Samtidigt är renoveringen av Ådalens skola inne på slutrakan. Den har dragit över budget och landar på 3,7 miljoner euro.

Röstning om skolstängningar

Skolnätet är en fråga som det nya fullmäktige får ta ställning till. Hittills har man stängt en byskola, Djupsjöbacka skola i Terjärv, men bevarat resten. Nu är frågan åter aktuell.

Bildningschef Tony Widjeskog föreslår att Norrby och Småbönders skolor ska stängas efter detta läsår för att man ska klara budgetmålen. På tisdagen röstade bildnings- och fritidsnämnden ner bildningschefens förslag om skolstängningar med rösterna 7-3.

Det här betyder att kostnaderna spräcker budgetmålet med 250 000 euro.

- Jag vill ha en bättre helhetsbild av ekonomin innan jag tar ställning för en eventuell skolstängning, säger Mats Lindh (Pro Kronoby).

Nedervetil skola
Nedervetil skola har också stora renoveringsbehov. Nedervetil skola Bild: YLE/Anette Forsström nedervetil

Lindh säger att han är medveten om att man måste spara, men vill inte att barnen ska komma i kläm.

- Det är barnen och deras utbildning som bör vara i fokus och jag vill ta reda på om det finns andra saker än skolor vi kan knappa in på, säger Lindh.

Nämnden tillsatte en arbetsgrupp som ska utreda om det finns andra möjliga sparobjekt än skolstängningar. Arbetsgruppen ska presentera sin rapport senast den 31 oktober.