Hoppa till huvudinnehåll

Sjömansunionen sågar planer på obemannade fartyg – ett fartyg är inte en drönare

En digital modell för Rolls-Royce automatiserade fraktfartyg.
En digital modell för Rolls-Royce automatiserade fraktfartyg. En digital modell för Rolls-Royce automatiserade fraktfartyg. Bild: Pressbild/Rolls-Royce automatiserade skepp

Fartygsindustrin och sakkunniga inom branschen tror att fjärrstyrda fartyg kommer att tar sig fram på havet inom en snar framtid. Omöjligt, säger Sjömansunionen.

Sjömansunionens ordförande Simo Zitting säger att tanken på fjärrstyrda fartyg är orealistisk.

- Förändringen skulle vara så omfattande att driva igenom att det också i teorin skulle dröja tiotals år, säger Zitting.

- De internationella reglerna för sjöfart är invecklade och på ett eller två år sker inga förändringar.

Simo Zitting, Merimies-Unionin puheenjohtaja
Finlands Sjömans-Unions ordförande Simo Zitting. Simo Zitting, Merimies-Unionin puheenjohtaja Bild: Toni Määttä / Yle

Tas gradvis i bruk

Trafik- och transportexperten Jorma Mäntynen håller med om att en förändring av regelverket skulle ta tid. Tekniskt sett är obemannade fartyg ändå redan nu verklighet.

- Men det betyder inte att alla rederier genast tar i bruk sådana här fartyg. Det sker gradvis, i samband med att man beställer nya fartyg, säger professor Mäntynen som fungerar som landschef för WSP Finland.

- Spelreglerna, riskhanteringen och säkerheten måste så klart vara under kontroll först, säger Mäntynen.

Jorma Mäntynen
Jorma Mäntynen Jorma Mäntynen Jorma Mäntynen
Realistiskt att fjärrstyrda eller självstyrda fartyg provkörs de närmaste åren― Tiina Tuurnala, vd, Rederierna i Finland

Vid Rederierna i Finland säger vd Tiina Tuurnala, som är insatt i trafikautomation, att det är realistiskt att fjärrstyrda eller självstyrda fartyg provkörs i trafiken inom de närmaste åren.

- Men det är fortfarande en lång väg kvar till att fartygen kan användas i kommersiellt syfte.

- Teknologin finns, men frågor som gäller internationella regler och ansvar måste fortfarande lösas. Och de processerna tar tid, säger Tuurnala.

Tiina Tuurnala toimitusjohtaja Suomen Varustamot
Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland. Tiina Tuurnala toimitusjohtaja Suomen Varustamot Bild: Jyrki Ojala

Drönare utgångspunkten

Professor Jorma Mäntynen uppskattar att automatiserade fartyg i början kommer att användas inom containertrafik. I den första fasen flyttas kommandobryggan till land och fartygen styrs från stranden.

I Finland arbetar åtminstone Wärtsilä och Rolls-Royce med att utveckla fartygsautomation. Wärtsilä pratar egentligen om att utveckla smarta fartyg där automation bara är ett delområde.

Används inom containertrafik till en början― Jorma Mäntynen, professor

Mäntynen jämför obemannade fartyg med obemannade militära drönare.

Exempelvis amerikansk militär använder underrättelse- eller stridsdrönare i olika länder, men som styrs på distans från USA.

Simo Zitting vid Sjömansunionen påpekar att drönare och automatiserade fartyg är två vitt skilda saker.

- När vi lägger till last eller passagerare är vi i en helt annan situation. Om något går fel är riskerna enorma, säger Zittig.

Mäntynen påpekar att automatisering, robotisering och digitalisering är trender som förändrar alla branscher och rederibranschen är knappast ett undantag.

Tiina Tuurnala vid Rederierna i Finland bekräftar att sjöfartsbranschen står inför stora förändringar, av vilka en är digitalisering.

Färre mänskliga fel

Simo Zitting förnekar inte att ingenjörer inte skulle kunna utveckla förarlösa fartyg.

- Men vem skulle köpa dem? Kostnaderna för besättning har pressats ner så mycket att man inte skulle åstadkomma stora inbesparingar. Det skulle vara meningslöst.

Flera företag inom sjöfartsindustrin har uppgett att de kommit långt i utvecklingen av obemannade fartyg.

Man åstadkommer inte stora inbesparingar― Simo Zitting ordf. Sjömansunionen

Automatiserade fartyg sägs till och med vara säkrare än dagens fartyg eftersom de mänskliga misstagen minskar.

Mäntynen håller med om att säkerheten blir bättre men samtidigt ökar risken för tekniska fel.

Zitting påpekar att det alltid måste finnas besättning ombord som kan reagera på nya situationer och göra självständiga beslut. Att styra ett skepp på distans fungerar helt enkelt inte, enligt honom.

Tiina Tuurnala säger att digitaliseringen kommer att öka riskerna med datasäkerheten men påminner också om att de mänskliga felen blir färre. Största delen av olyckorna som sker på land eller till havs beror på mänskliga misstag.

Artikeln är ursprungligen skriven av Yle Uutiset.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes