Hoppa till huvudinnehåll

Var med och stöd cancerforskningen

Rosa bandet
Rosa bandet penninginsamling,cancerstiftelsen

Cancerstiftelsen finansierar forskning för att övervinna cancern. Som bäst pågår insamlingarna Rosa bandet och Rädda männen. Tongåvan är med i insamlingarna.

Du kan stöda insamlingen på olika sätt:

Ring donationstelefonen 0600 04499 (20,11 €)

Donera via Mobile Pay på donationsnumret 47770

Betala in på konto FI20 2344 1800 0032 29. Referensnummer 6635

eller betala in via Cancerstiftelsens webbplats med hjälp av dina nätbankskoder.

Rosa bandet stöder bröstcancerforskningen

Årligen insjuknar fler än 5 000 kvinnor i bröstcancer, vilket gör bröstcancer till den allmännaste cancern i Finland. Rosa bandet-insamlingen har som mål att främja bröstcancerforskningen och bidra till att allt fler cancerfall kan förebyggas eller botas.

Vetenskaplig forskning utgör grunden för förebyggande och tidig upptäckt och diagnostik av bröstcancer, för goda behandlingar och för rehabiliteringen av patienterna.

I dagens läge kan allt fler bröstcancerpatienter botas. Många frågor kring bröstcancer är ändå fortfarande öppna, och därför behövs det ständigt medel för forskning.

Rädda männen ny insamling

Motsvarande insamling för att stöda forskningen kring prostata- och testikelcancer heter Rädda männen.

Tidigare år har kampanjen Movember arrangerats då män lät mustaschen växa och gjorde prostatacancern till ett samtalsämne. Numera arrangeras inte Movember längre utan har ersatts med Rädda männen.

Varje år diagnostiseras 5 000 finländska män med prostatacancer. Den här cancerformen uppkommer då prostatans celler börjar förändras och blir elakartade. I Finland är prostatacancer den vanligaste cancerformen bland män, och numera den vanligaste cancern i hela Finland.

Donationerna viktiga för forskningen

Cancerstiftelsen är den mest betydande privata finansiären av cancerforskning i Finland. Den är en allmännyttig stiftelse som har haft stor betydelse för cancerforskningens och cancerförebyggandets utveckling i vårt land.

Ifjol delade stiftelsen ut 5,5 miljoner euro till cancerforskarna. Cancerstiftelsen stöder också rådgivningsverksamhet för insjuknade och deras anhöriga.

Insamlingen startar fredagen den 6.10.2017 kl 19.22 i Tongåvan.

Nyligen publicerat - Vega