Hoppa till huvudinnehåll

”Viktigt att dyslexi upptäcks i ett tidigt skede” – nu kan finlandssvenskar testas för läs- och skrivsvårigheter

Dyslexitestet FS Duvan.
Testet FS-DUVAN är anpassat för finlandssvenska barn, ungdomar och vuxna. Dyslexitestet FS Duvan. Bild: Markus Talaslahti Åbo Akademi,dyslexi

Ett nytt test för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, hos finlandssvenskar har utvecklats vid Åbo Akademi.

Enligt Matti Laine, professor i psykologi, är det viktigt att dyslexi upptäcks i ett tidigt skede.

- Det är viktigt för att det finns olika slags åtgärder som kan göras redan innan man lärt sig att läsa. Vi kan inte diagnostisera dyslexi innan någon lärt sig att läsa och skriva men vi kan identifiera problem med hanteringen av språkljud och då kan man med olika slags spel och lekar påverka det här.

Vi behöver eget anpassat testmaterial för den finlandssvenska befolkningen

Matti Laine har tillsammans med forskaren Signe-Anita Lindgrén byggt vidare på ett svenskt dyslexitest för att skapa ett eget test för finlandssvenskar.

Varför är det viktigt med ett eget test för finlandssvenskar?

- Rikssvenskan avviker från finlandssvenskan i olika avseenden som gäller uttal och ordförråd. Vi behöver eget anpassat testmaterial för den finlandssvenska befolkningen.

Testet FS-DUVAN är anpassat för finlandssvenska förskolebarn, skolelever och unga vuxna och kan utföras i grupp eller individuellt. Testet kan utföras av till exempel talterapeuter, psykologer, speciallärare eller lärare.

Bild på Signe-Anita Lindgrén och Matti Laine.
Matti Laine har tillsammans med forskaren Signe-Anita Lindgrén byggt vidare på ett svenskt dyslexitest för att skapa ett eget test för finlandssvenskar. Bild på Signe-Anita Lindgrén och Matti Laine. Bild: Markus Talaslahti Åbo Akademi,signe-anita lindgrén

- Det handlar ganska mycket om att spela med ord, spela med språkljud och koppla ord och språkljudskombinationer med varandra.

De yngsta som testas är fem år gamla och har inga läsuppgifter, istället testas deras fonologiska arbetsminne och hur de hanterar språkljud och stavelser. I de äldre åldersgrupperna fokuserar testet på kopplingar mellan talspråk och skriftspråk.

Enligt uppskattningar lider 5-10 procent av befolkningen i Finland av någon form av läs- och skrivsvårighet.

Den här veckan uppmärksammas den europeiska dyslexiveckan.