Hoppa till huvudinnehåll

Staten sparade – Tullen har inte längre råd att stoppa stora spritlass

Snushunden Onni och hans förare Matti Koskela.
Snushunden Onni och hans förare Matti Koskela. tullen i åbo

Antalet importerade spritlass som tvingas gå igenom en extra skatteprövning har rasat i år. Har det blivit lättare att smuggla in alkohol från Estland?

För ett par år sedan blev Tullen av med en extra finansiering på hundratals tusen euro, som skulle användas till att hårdbevaka spritimporten.

Hårdbevakningen består i att Tullen kontrollerar framför allt passagerare med bilar fullastade med alkohol och som inte har någon godtagbar förklaring, så som till exempel ett bröllop . De båtpassagerare som inte har någon godtagbar förklaring kan tvingas betala extra skatt.

Tullen och skattemyndigheterna är oroade över att alkohol importeras från Baltikum för att sedan säljas vidare i Finland.

Det här (budgetnedskärningen) har nog påverkat hur mycket folk vi har för alkohol-
och cigarettövervakning.
― Tullens övervakningschef Mikko Grönberg

Ännu i fjol hade Tullen tillräckligt med egna budgetmedel för att övervaka spritimporten effektivt, men i år är läget ett annat.

- Tidigare hade vi sju tidsbundet anställda personer som sysslade med alkoholövervakning. Nu är resursen mindre. Det betyder att vi kan göra färre tillslag i samband med alkoholövervakningen än tidigare, säger tullchefen i Helsingfors Maritta Haapasalmi.

Tullens övervakningschef Mikko Grönberg är inne på samma linje och säger att nedskärningen i budgeten har haft stor inverkan.

Ras i statistiken

Tidigare var övervakningen av stora alkohollass prioriterad i Helsingfors hamnar, men så är det inte längre.

Det här syn också i statistiken. Då Tullen år 2015 skickade 509 alkohollaster vidare till skattemyndigheterna för extra skatteprövning var antalet nere i 18 i år, under årets första hälft.

Mätt i liter handlar det om 270 000 för ett par år sedan, mot knappt tiotusen i januari-juni i år.

Många väljer att köpa alkohol från Estland.
Många väljer att köpa alkohol från Estland. Bild: Yle alkoholinförsel

Tullen avslöjar inte hur många tillslag som görs i dag, men säger att antalet är mindre än tidigare.

Skattemyndigheternas uppskattning är att skatteprövningarna av alkohol inbringade ungefär 100 000 euro ifjol.

Är det lättare att smuggla?

Har risken för att åka fast i Tullen med en stor last sprit då minskat?

- Så kan det vara. Men man ska ändå komma ihåg att passagerarmängderna också har ökat i Helsingfors hamnar, säger tullchefen Maritta Haapasalmi.

I fjol reste över 11,5 miljoner båtpassagerare visa hamnarna i Helsingfors, en ökning med tre procent jämfört med året innan. De flesta av dem tar båten mellan Helsingfors och Tallinn.

Alkohol hämtas in till exempel med kombinationer av paketbilar och släpvagnar.― Maritta Haapasalmi

Maritta Haapasalmi säger att alkoholövervakningen har minskat, då budgeten har minskat.

- Det här beror mycket på de politiska beslutsfattarna: hur mycket finansiering vill de rikta till sådan här övervakning.

Vad gäller nästa år har beslutsfattarna redan sagt sitt. Tullen får inte mera pengar för att övervaka alkoholövervakningen.

Alkohollasterna är mindre och större än tidigare

Tullen har också märkt av nya trender i alkoholimporten.

- Partierna som tas i land är inte så stora. Nu importerar man mera mindre partier än tidigare. Å andra sidan finns det också riktigt stora partier. Alkohol hämtas in till exempel med kombinationer av paketbilar och släpvagnar, säger Haapasalmi.

Hur påverkar alkohollagen spritimporten?

Alkoholimporten har varit en av de stora diskussionerna i samband med den nya alkohollagen, som borde träda i kraft vid årsskiftet.

En motivering bland dem som försvarar lagen är att båtpassagerarna skulle hämta in mindre alkohol från utlandet om man skulle få köpa starköl i matbutikerna här hemma. Dagligvaruhandeln är inne på samma linje i en färsk utredning.

Samtidigt har Institutet för hälsa och välfärd lagt fram statistik som visar att importen av alkoholdrycker har minskat i år, också utan den nya alkohollagen.

Det är också fortfarande oklart hur höjningen av alkoholskatten i Estland påverkar spritrallyt.

Artikeln är baserad på Jarno Virtanens artikel för Yle Uutiset

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes