Hoppa till huvudinnehåll

Nya planer gör stamväg 68 tryggare

Avfart till Pirilö.
Avfarten till Pirilö vid Kållbyvägen Avfart till Pirilö. Bild: YLE/Mikaela Löv-Aldén pirilövägen

Byggnadsarbetena i Edsevö börjar troligen i november. Den planskilda anslutningen kompletteras med en tredje ramp och alla ramper får avkörnings- och anslutningsfiler i båda vägarnas riktning.

Det är yrkestrafikanterna som krävt förbättringar för att minska på olycksrisken i Edsevö. Också anslutningarna till Hotellvägen och Granholmsbrinken förändras.

För avsnittet på stamväg 68 mellan Edsevö och Jakobstad utarbetas ytterligare tre separata vägplaner. Vid Granholmen planeras en helt ny planskild anslutning.

Befolkningen skyddas mot trafikbuller med jordvallar och bullerstängsel. Avsikten är att denna vägplan ska bli färdig i mitten av november.

Mellan Edsevö och Granholmen förbättras anslutningarna till Spituholmsvägen, Östensövägen, Härövägen och Bergövägen med filarrangemang.

Nya broar ingår

Man förbereder sig också på att förnya broarna över Esse å och Purmo å om finansieringen kan ordnas. Avsikten är att även denna vägplan ska bli färdig före slutet av år 2017.

Allmänheten kan stifta bekantskap med utkasten till vägplaner och förslaget till detaljplan vid en presentation som hålls den 12 oktober på Hotell Polaris.

Planeraren, planläggaren och representanter för kommunerna och NTM-centralen är närvarande och man kan yttra sin åsikt om utkasten eller lämna skriftliga kommentarer om dem.

Samtidigt som stora vägbyggen är på gång vid Jakobstads östra infartsväg har staden gjort planer för ett nytt handels- och industriområde utmed stamvägen.

Tomterna kan staden börja ge ut 2018. 15 företag ryms på området som ligger vid avtagsvägen till Ekorosk.

För tillfället finns ännu inte finansiering för alla förbättringsåtgärder. Det mest brådskande arbetet är byggandet av den planskilda anslutningen vid Granholmen.