Hoppa till huvudinnehåll

Nykarleby tycker till om skarven

På spaning efter fisk
Skarvar på Majsagrundet i Nykarleby På spaning efter fisk Bild: YLE/Patrik Enlund majsagrundet

Det var efter att NTM-centralen beviljade Vasa stad rätt att störa häckningen och fälla boträd som flera kommuner i Österbotten reagerade.

Om Vasa skrämmer sin skarvkolonier på flykten befarade man att de etablerar sig i andra kommuner. Nykarleby och flera andra kommuner besvärade sig mot NTM-centralens tillstånd till Vasa förvaltningsdomstol.

- Vi har inget emot Vasa stads strävan att minska antalet skarvar, men det ska ske genom att pricka ägg, inte genom att skrämma bort dem, säger stadsdirektör Gösta Willman i Nykarleby.

Nu frågar Vasa förvaltningsdomstol på vilken juridisk grund kommunerna anser att de har rätt att besvära sig över NTM-centralens tillstånd.

Stadsstyrelsen i Nykarleby svarar att Nykarleby har både rätt och skyldighet att agera i ärenden som rör kommuninvånarnas välbefinnande, särskilt som man hittat salmonella på skarvkolonierna i Nykarleby.

Stadsstyrelsen lade också till ett rent politiskt ställningstagande. Nykarleby stöder den regionala skarvarbetsgruppens förslag om att minska stammen med 25 procent från nivån år 2016.

Det sistnämnda uttalandet kommer domstolen knappast att befatta sig med, men däremot väntas ett ställningstagande om Nykarleby och andra kommuner har besvärsrätt vad gäller skrämsellovet Vasa fick av NTM-centralen.