Hoppa till huvudinnehåll

Oppositionen sväljer inte regeringens överenskommelse om valfrihet i vården

Sjukhuskorridor.
Sjukhuskorridor. Bild: Mostphotos/ Julián Rovagnati sjukhus,korridorer,vård (omsorg),social- och hälsovårdstjänster,hälsovård,Social- och hälsovårdsreformen (Sote),sjukhusvård,social- och hälsovårdsorganisationer,vårdtjänst

Ordföranden för Socialdemokraternas riksdagsgrupp Antti Lindtman säger att det ser ut som att regeringen ställer de privata marknaderna framom städerna och de ursprungliga målen med social- och hälsovårdsreformen.

- Det är svårt att förstå varför privata företag som gör hälsobusiness ges en möjlighet att producera tjänster men större städer inte ges den möjligheten, säger Lindtman.

- Det verkar som att regeringen har svikit städerna.

Lindtman anser att ett annat problem är att landskapen i praktiken i lag åläggs att dela ut kundsedlar också då det inte nödvändigtvis är vettigt.

Lindtman är ändå nöjd över att tvånget att bolagisera vårdservicen slopades.

Touko Aalto: Mer behärskat förslag

De grönas ordförande Touko Aalto säger att det nya förslaget är mer behärskat.

Men de gamla problemen verkar ändå inte vara borta, anser han.

Kostnaderna hotar att stiga, servicen samspelar inte och den koncentreras till tillväxtcentra, säger Aalto.

Det viktigaste nu är att utvärdera om regeringens förslag fyller reformens mål: Det vill säga att minska på skillnaderna i hälsa och välfärd, stoppa kostnadsökningen och bättre samordna vårdtjänsterna.

Henriksson efterlyser klarspråk

Svenska Folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson efterlyser för sin del mer konkreti.

Ur minister Saarikkos blogginlägg framgår inte vem som i framtiden får operera, eller vad som kommer att finnas inom ramen för valfriheten, säger Henriksson.

- Hur går det med dagkirurgiska operationer? Kommer den privata sektorn alls att få sköta operationer som kräver lätt narkos, frågar sig Henriksson.

Henriksson är ändå nöjd över att landskapen i framtiden måste erbjuda invånarna en kundsedel. Det stärker också mindre aktörers position som serviceproducenter.

- Om regeringens linje verkligen betyder att också mindre företag kan delta i valfriheten så välkomnar jag planerna till den delen, säger Henriksson.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes