Hoppa till huvudinnehåll

Triangelbaneprojektet i Bennäs rullar igång

Bennäs tågstation
Bennäs tågstation. Bennäs tågstation Bild: Johanna Överfors/YLE bennäs tågstation

Elektrifieringen av järnvägen från Bennäs till UPM på Alholmen i Jakobstad blev klar i våras. Nu väntar det andra skedet och byggandet av triangelbanan i Bennäs.

Triangelbanan behövs för att göra virkestransporterna till fabriken smidigare. Den lättar också på trycket vid bangården i Karleby.

Huvudvattenledning måste flyttas

Det mesta av projektet kommer att ske år 2018 men redan nu har arbetet med att flytta huvudvattenledningen i Bennäs som kommer från Kovjoki inletts.

Vattenledningen skulle i annat fall hamna under den nya triangelbanan.

Kjell Gripenberg
Kjell Gripenberg. Kjell Gripenberg Bild: Nathalie Lindvall vatten

- Vattenledningen kommer att vara flyttad före den sista november och det handlar om ett avsnitt på 1,5 kilometer, säger Kjell Gripenberg som är vd för Pedersöre Vatten.

Marken under spåret måste sätta sig

Virkestransporter som kommer norrifrån kan utan problem vika av från huvudbanan in mot Jakobstad i dagsläget.

Problemet är transporterna som kommer söderifrån. De är för de transporterna som en ny bana måste byggas. Den nya banan viker av från huvudbanan och växlar in på järnvägsspåret mot Jakobstad.

Trafikverket har fått budgetmedel för 2017-2019 för ändamålet. Tyngpunkten i arbetet kommer att ligga på år 2018.

Triangelbaneprojektet är ett mångmiljonprojekt och upphandlingen för markbyggnadsarbetena skall vara avslutade i mitten på den här månaden.

- Projektet är kostnadsberäknat till sju miljoner euro, säger projektchef Maria Torttila vid Trafikverket

-Marken under spåret består av många meter djup lera. Vi måste få bort sättningar i marken och då måste det läggas åtminstone två meter grus ovanpå marken för att öka vikten. Den här processen tar cirka nio månader, säger enhetschef Magnus Nygård vid Trafikverket.

- Byggandet av själva banan kommer i gång under sommaren 2018 och vid årsskiftet skall banan stå klar och senast i början av 2019 kan trafiken starta.

Regeringens infrastrukturpengar möjliggjorde projektet

Det har lobbats för elektrifieringen och triangelbanan i många år men det var först när regeringen sträckte till mera pengar för infrastruktursatsningar som det blev klart att banan kan byggas.

- Det blir snabbare frakt, billigare transportpriser, säger Magnus Nygård.

- Trycket lättar också bangården i Karleby i och med de här satsningarna.

Texten uppdaterad och korrigerad kl.13.45 med uppgifter om vilket vädersträck som är problematiskt på banavsnittet. Det är tågen som anländer söderifrån som behöver få en ny bana.