Hoppa till huvudinnehåll

Almahemmets personal: Vi känner oss som spelpjäser på en spelplan

Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet.
På tisdag (10.10) diskuterar beslutsfattarna på Kimitoön den framtida äldreomsorgen i kommunen. Personalen vid Almahemmet undrar varför varken de anställdas eller kundernas åsikter intresserar dem som bestämmer. Yngre hand på två rynkiga, äldre händer på bordet. Bild: Mostphotos/Erwin Wodicka - BilderBox.com vårdare,ålderdomshem,äldreomsorg,hemsjukvård,hemvård

Politikernas velande har satt Kimitoöns äldreomsorg i gungning och nu börjar gränsen för hur mycket de anställda tål, vara nådd. Också klienterna glöms bort i diskussionen om hur kommunens äldreomsorg ska skötas i framtiden.

Rebecca Börman, färsk t f föreståndare vid Almahmmet i Kimito, sammanfattar hela personalens åsikter och skräder inte orden då hon kommenterar den kommande vårdreformen, velandet gällande Almahemmets renovering och de privata vårdbolagens intresse för att köpa kommunens äldreomsorg:

- Helt ärligt så känner vi oss som spelpjäser på en spelplan just nu. Olika alternativ diskuteras men inte i något skede under den här processen har personalens åsikter hörts.

- Vi känner också att klienterna glöms bort i de här diskussionerna när det bara verkar vara fråga om att hitta så kostnadseffektiva lösningar som möjligt. Många pratar om att ge den bästa möjliga vården åt de äldre men vi undrar varför man då förbiser den goda vård de får i dagens serviceboenden?

Kvinna sitter i ett arbetsrum med dator i bakgrunden.
Det rådande läget gör att ingen förutom Börman ställer upp på en intervju för att berätta hur de anställda upplever situationen just nu. Kvinna sitter i ett arbetsrum med dator i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell rebecca börman

Vid kommunens äldreboenden görs varje år kundenkäter och resultatet för bland annat Almahemmets del är att både klienterna och deras anhöriga är nöjda med servicen.

Osäkerheten tär på arbetsmotivationen och arbetsklimatet

Stämningen på kommunens äldreboende i Kimito präglas just nu av oro, osäkerhet och frustration. Enligt Börman har många anställda slutat, det är svårt att hitta ersättare och antalet inhoppare är många.

Diskussionen om Almahemmets renovering har pågått redan flera år. År 2014 godkändes en behovsutredning och fastighetsplan för Kimitoöns omsorg och i den ingick en renovering av Almahemmet som bland annat saknar automatisk släckningsanordning. Men hittills har ingenting hänt.

Vi är nog väldigt frustrerade, en renovering har utlovats under flera års tid men i sista stund inhiberats - nu har bristningsgränsen nåtts― Rebecca Börman

Då budgeten för 2017 slogs fast i december 2016 beslöt man återkomma till Almahemmets renovering på våren då man trodde sig ha tillräcklig information om den kommande vårdreformen, för att kunna fatta ett beslut, men inte heller på den punkten har man ännu kommit vidare.

Då entydiga besked om vårdreformen låter vänta på sig och två privata vårdbolag dessutom vill köpa kommunens äldreomsorg sköt politikerna igen upp renoveringsbeslutet i våras.
Nu väntar man på utvärderingen av de till buds stående alternativen från konsultföretaget Nordic Health Group.

Parallellelt med NHGs utredning pågår också Marcus Henricssons utredning om ett tvåspråkigt åboländskt vårdbolag. Båda utredningarna presenteras för kommunens förtroendevalda och tjänstemän på tisdag kväll.

Ett bord med stolar.
I Almahemmets kafferum får kommunens beslutsfattare kritik för att dröja med ett beslut om Almahemmets renovering. Ett bord med stolar. Bild: Yle/Monica Forssell kafferum

Den utdragna processen väcker känslor:

- Vi är nog väldigt frustrerade. En renovering har utlovats under flera års tid men i sista stund inhiberats. Nu har bristningsgränsen nåtts.

- Den här situationen som vi lever i tär på både personalens arbetsmotivation och ork. Den senaste tidens diskussioner om att sälja hela verksamheten inklusive personal och klienter till privata vårdbolag har inte gjort situationen bättre.

All vår tid går helt enkelt åt till att hålla Almahemmet flytande för tillfället― Rebecca Börman

Börman poängterar också att det inte finns något som säger att de som i dag jobbar på Almahemmet vill gå över till den privata sektorn.

- De trivs ju här och vill fortsätta arbeta inom den offentliga sektorn, säger Börman.

Turbulent personalsituation sätter stor press

Som bäst söker Almahemmet åtminstone två närvårdare.

- Vi har svårt att rekrytera nya i samma takt som personalen lämnar oss och att arbeta i den här osäkra situationen går ju inte. Vi behöver ett beslut om Almahemmets framtid och det snarast oberoende av vad det beslutet är.

- När det går så här att personal försvinner och nya kommer in kräver det enorma insatser av personalen. Nya ska skolas in, det är mycket pappersarbete . All vår tid går helt enkelt åt till att hålla Almahemmet flytande för tillfället.

Personalen vill inte att äldreomsorgen säljs till privata

Vid Almahemmet motsätter man sig att kommunen säljer äldreomsorgen till något av de privata vårdbolagen och man hoppas på en renovering fullt ut.

Gammal symaskin i förgrunden, rollator och äldre person i bakgrunden.
Anställda och klienter trivs på Almahemmet men för att kunna fortsätta behöver boendet renoveras. Gammal symaskin i förgrunden, rollator och äldre person i bakgrunden. Bild: Yle/Monica Forssell almahemmet

Om en totalrenovering är omöjlig önskar personalen att beslutsfattarna ger grönt ljus för en mindre renovering så att åtminstone de mest akuta problemen kan lösas.

- Det vi åtminstone behöver är en minimirenovering med sprinkling, åtgärdande av brandalarmcentralen samt renovering av klienternas rum med WC:n och dörröppningar, räknar Börman upp.

Många lösa trådar gör det svårt för politikerna

Idén med vårdreformen är att flytta över ansvaret för vården från kommunerna till landskapen.

Vårdfastigheterna flyttas ändå inte över till landskapen och det betyder att många kommuner inte nu vågar satsa pengar på sina vårdfastigheter eftersom de inte kan vara säkra på att landskapen på lång sikt hyr just de fastigheterna.

Utan att renovera och se till att de aktuella fastigheterna är moderna och ändamålsenliga har kommunerna ändå inte någon chans alls.

Förändringsdirektör Antti Parpo har också varnat kommunerna för att sälja ut allt till privata före vårdreformen ens trätt i kraft eftersom den offentliga sektorn då helt urholkas och inte har en chans att tävla med den privata sidan. Kundernas valmöjligheter minskar också om till exempel all äldreomsorg i en kommun sköts av privata.

- Vi hoppas och tror att man i det här skedet inte skulle fatta ett sådant beslut att man säljer, komprimerar Börman åsikterna bland Almahemmets anställda..

Uppdatering (12.10 kl 12:32) : Länken i det sjätte stycket uppifrån har bytts ut från att ha lett till en artikel om att kunderna är nöjda, till enkätresultatet för 2016 på Kimitoöns webbplats.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland