Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om sammanslagning av Vasa och Korsholm kan dröja år

Gatuvy med en cyklist i förgrunden och en väggmålning i bakgrunden.
Gatuvy i Vasa. Gatuvy med en cyklist i förgrunden och en väggmålning i bakgrunden. Bild: Yle/Roger Källman muralmålning,väggmålningar,Vasa,ricky lee gordon

Det ska inte bli något hafsverk av förhandlingarna mellan Vasa och Korsholm. Skyndar man långsamt kan beslutet komma att fattas av de fullmäktigeförsamlingar som väljs år 2021.

På måndag kväll valde Vasa stadsfullmäktige att inleda fusionsförhandlingar med Korsholm. Motsvarande beslut fattades i Korsholm för några veckor sen.

Nu sätter man sig ner var och en för sig och funderar på vad man vill uppnå i fusionsförhandlingarna. Än har man inte bestämt något exakt datum för det första mötet mellan Vasas och Korsholms representanter.

- Vi vill ge var och en tillräckligt med tid att förbereda sig så att alla har klara målsättningar när man kör igång, säger Vasas stadsdirektör Tomas Häyry.

Stadsdirektör Tomas Häyry
Tomas Häyry. Stadsdirektör Tomas Häyry Bild: Yle/Sarah Karjalainen Österbotten,Vasa,Tomas Häyry

Kartlägga vad som finns i kommunerna

Det som nu sker är att man kartlägger vilka tillgångar man har. Det gäller infrastruktur, servicenät och förvaltning.

Till själva förhandlingsbordet ska man komma med något som kan kallas ett strategidokument för en eventuell ny kommun. Dokumentet ska innehålla Vasas och Korsholms gemensamma målsättningar.

Sen när själva förhandlingarna kör igång börjar man diskutera saker mer i detalj. Som till exempel var skolorna och daghemmen ska finnas i framtiden och vilka investeringar som är vettiga inom den närmaste framtiden.

Ordföranden i nyckelroll

Förhandlingarna kommer enligt Häyry att föras mellan flera olika grupper. Delvis handlar det om grupper med tjänstemän förstärkta av en del förtroendevalda.

- Men en kvalificerad gissning är att de egentliga förhandlingarna leds av styrelsens och fullmäktiges ordföranden. Kanske också en del nämndordföranden. Sen kanske man vill ta med presidiet eller styrelsen i sin helhet.

Häyry sticker inte under stol med att han gärna ser en sammanslagning. Speciellt viktigt för Vasa i förhandlingarna är enligt Häyry att hitta "det gemensamma bästa".

Förstår inte kritiken

Under måndagens fullmäktigemöte i Vasa kritiserade ledamot Sture Erickson (SFP) styrelsens förberedelse av förhandlingarna. Han efterlyste mer fakta.

Häyry har svårt att förstå kritiken, det är ju nu som man ska börja samla in fakta.

- Det är ju det som kommer när man sätter sig ner. Innehållet kommer ju inte före man på riktigt börjar utreda, säger Häyry.

Gamla utredningar kan bidra

För ett antal år sen gjorde Jan-Erik Enestam och Ossi Repo en utredning om kommunsammanslagningar i Österbotten.

Kan ni dra nytta av den utredningen?

- Säkert till viss del. Det finns ju också andra utredningar på området. Men de behöver uppdateras, vår verksamhetsmiljö förändras snabbt, säger Häyry.

Väldigt långsamt eller lite snabbare?

Häyry vill inte att det blir något hafsverk av förhandlingarna.

- Vi måste komma fram till om det är klokast att skynda riktigt långsamt och sikta på nästa fullmäktigeperiod eller om det är vettigare med en snabbare takt.

Allt är givetvis väldigt öppet i det här skedet. Häyry utesluter inte att man kunde nå ett förhandlingsresultat redan nästa år.

Positivare tongångar i Korsholm

Häyry upplever att Korsholms nya fullmäktige är mer positivt inställt till en sammanslagning än det tidigare.

- Resultatet när man röstade i fullmäktige tyder ju på det. Förslaget skulle inte ha gått igenom med en så klar majoritet under förra fullmäktigeperioden.

Svensk service

Bland farhågorna i Korsholm finns frågan om den svenska servicen. Hur fungerar den i Vasa?

Vad säger Häyry om det?

- Det är en viktig fråga. Situationen var den samma när vi diskuterade med Lillkyro. De var å sin sida oroliga för servicen på finska. Vasa har i dagsläget en fungerande service på svenska.

Gästgivars och Ahlberg i nyckelroller i Korsholm

I Korsholm var beslutet i Vasa fullmäktige givetvis väntat. Korsholms styrelseordförande Lars-Erik Gästgivars kommer att ha en central roll i förhandlingarna.

I måndags hade man ett första inledande möte i Korsholm, där bland andra Gästgivars och kommundirektör Rurik Ahlberg deltog.

- Vi funderade i vilken ända vi ska börja nysta. Vi måste ju ha en strategi före vi kan säga något alls, säger Gästgivars.

Lars-Erik Gästgivars (SFP), styrelseordförande i Korsholm.
Lars-Erik Gästgivars. Lars-Erik Gästgivars (SFP), styrelseordförande i Korsholm. Bild: Yle/Johanna Ventus Korsholm,lars-erik gästgivars

Anställer en koordinator

I Korsholm tar man hjälp av en koordinator. Han eller hon ska bistå kommundirektören och Gästgivars, och i förlängningen kommunstyrelsen, i arbetet.

- Fullmäktige har bestämt att det är styrelsen som ska styra arbetet, säger Gästgivars.

Vem denna koordinator blir är inte ännu bestämt.

Färre tjänstemän att vända sig till

Fullmäktige ska tas med i processen via åtminstone en så kallad aftonskola.

- Fullmäktige ska uppdateras om var vi befinner oss och få komma med åsikter.

Ledamöterna kommer också in i arbetet via de olika grupper som ska bildas. Dessa grupper ska diskutera vissa ämnesområden med motsvarande grupper i Vasa.

- Vår situation skiljer sig lite från Vasas. Vi har inte lika många tjänstemän att slänga in i förhandlingarna, så fullmäktigeledamöterna får dra sitt strå till stacken, säger Gästgivars.

Några veckor till första gemensamma mötet

Gästgivars bedömer att man kan hålla ett första möte med Vasas representanter om cirka en månad.

Vad är då viktigast för Korsholm i förhandlingarna?

- Servicen på svenska. Vi måste ha ett avtal som säger att förvaltningsspråken är finska och svenska.

Finns det någon annan knäckfråga?

- Det är onödigt att spåna om i det här skedet. Men det är klart, vi har ju våra femårsplaner, precis som Vasa. Vi har investeringar som måste göras och vi måste se till att de förverkligas också i den nya kommunen.

Gästgivars tycker att man i slutet av nästa år borde ha ett förslag om sammanslagning att ta ställning till.

Läs också