Hoppa till huvudinnehåll

Café Satan på X3M upprörde moralens väktare redan år 2000

Lasse Grönroos med morgonstjärna och nitarmband och Marcus Rosenlund med motorsåg.
Lasse Grönroos och Marcus Rosenlund ledde Café Satan. Lasse Grönroos med morgonstjärna och nitarmband och Marcus Rosenlund med motorsåg. Lasse Grönroos,Yle X3M,x3m20

I början av 00-talet sände X3M ett program som blev så skandalomsusat att regeringen fick ta ställning till det. Orsaken var namnvalet: Café Satan.

Det var Marcus Rosenlund och Lasse Grönroos som stod bakom Café Satan. Radioprofilerna som vanligtvis gjorde Metallväktarna sände fyra sommarprogram under den rubriken.

Det sista programmet hade redan gått ut i etern när skandalen började rulla igång.

- Det var någon av de kristna fundamentalistgubbarna som hade noterat programnamnet och transkriberade allt och skickade utskriften till Bjarne Kallis, säger Marcus Rosenlund.

Den sommarens svar på lejonet i Ruokolax

Skandalen började som en insändarstorm i de finlandssvenska dagstidningarna. År 2000 gick det inte att lyssna på programmet i efterhand så de flesta insändarskribenterna förlitade sig på hörsägen när de fattade pennan.

Att det var sommartorka på nyhetsredaktionerna var antagligen en bidragande orsak till att skandalen fick en så stor omfattning.

- Det var det årets Ruokolax lejon. När det inte hände något annat så pratade man om det här. Helsingin Sanomat skrev en notis och Dagens Nyheter eller Svenska Dagbladet skrev också, säger Marcus Rosenlund.

- Mina föräldrar var på semesterresa så jag åkte hem till dem och rev ut sidan ur Hufvudstadsbladet så att de inte skulle bli så ledsna när de kom hem. Sori mamma, berättar Lasse Grönroos.

Kids react: Nutida X3M-profiler lyssnar på Café Satan

Så här såg det ut när vi lät dagens programledare lyssna på några utvalda klipp från programmet.

“Jag var säker på att jag inte hade något jobb på måndag”

Bjarne Kallis var ordförande för Kristdemokraterna och förde vidare saken som ett skriftligt spörsmål i riksdagen.

Det här är enda gången i X3M:s skandalomsusade historia som en incident har nått maktens högborg på detta vis.

- Jag var säker på att jag inte hade något jobb på måndag efter semestern, berättade Lasse Grönroos.

- Jag hann inte vara nervös för jag tog emot alla samtal medan Lasse var på semester, säger Marcus Rosenlund.

Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen (Saml) fick ta ställning till frågan. Hans svar var tydligt. Regeringen hade inget att göra med Yles programutbud och ville inte lägga sig i det.

Läs spörsmålet

SKRIFTLIGT SPÖRSMÅL
Radio Extrems program Cafe Satan
Till riksdagens talman

Att med bestämdhet bekämpa destruktiva rörelser torde vara en självklarhet för både riksdag, regering liksom också för politiska och andra ideella organisationer. Under olika tider har vi på olika håll i världen fått bevittna vad exempelvis rasism, fascism, nazism, men även satanism åstadkommit.

I syfte att inte låta rasismen sticka upp huvudet har samtliga politiska partier i Finland förbundit sig att direkt och indirekt ta avstånd från allt som har med rasism att göra.

Av de ovan nämnda destruktiva rörelserna är det speciellt satanismen som i Finland gjort sig synlig. Avskyvärda ritualmord på både djur och människa är skrämmande bevis på att satanismen är en rörelse som samhället med alla medel skall bekämpa.

Därför förefallar det otroligt och oförklarligt att den av staten ägda och av staten övervakade Rundradion sänder ett till ungdomar riktat program under namnet Cafe Satan. Redan det faktum att programmet bär nämnda namn tyder på bristande omdöme. Med all sannolikhet skulle ett dylikt firmanamn avslås som lagstridigt eller åtminstone som ett mot god sed stridande firmanamn av handelsregistermyndigheten, ifall nu någon skulle försöka registrera det.

Dess värre motsvarar programmets innehåll namnet på programmet.Låtarna som spelas i programmet består av djävulska texter med bibliska antiteser. Som exempel må nämnas God of Disturbance and Affliction, From the Dark Past, Vite Krists död och Children to Worship Satan. Namnet på låtarna berättar tydligt om låtarnas innehåll.

Redaktörernas språkbruk är kanske vanligt i vissa kretsar, men helt oförenligt med vad som förväntas av lärare, ungdomsledare och opinionsbildare. Som exempel på språkbruket må återges slutreplikerna i det program som sändes tisdagen den 25 juli och avslutades med "må ni ruttna i helvetet och vi hörs nästa vecka" till vilket den andra redaktören tillägger "ja kyss röven bara allesammans" För att få sista ordet måste den förra redaktören ännu få sagt "kyss fittan alla, hej då".

Reaktioner mot programmet har förekommit och mången undrar vilket syfte Radio Extrem har med detta program.

Hänvisande till det ovan anförda får vi i den ordning 27 § riksdagens arbetsordning föreskriver ställa följande spörsmål till behörig medlem av statsrådet:

Är regeringen medveten om ovan nämnda programs innehåll och om dess destruktiva påverkan och vilka åtgärder ämnar regeringen med anledning av programmet vidta.

Helsingfors den 31 juli 2000

Bjarne Kallis /fkf

KÄLLA: http://www.loffe.net/debatt-mainmenu-31/414-radio-extrem-och-cafatan

Marcus Rosenlund i krigshjälm
Marcus Rosenlund på promotionbild för Metallväktarna. Marcus Rosenlund i krigshjälm Bild: Yle metallväktarna

Kristna bandet Tinnitus skrev hyllningslåt

Trots att tidningarna och insändarskribenterna kritiserade programmet så var det en annorlunda respons som nådde redaktionen.

- Få gånger har man fått så mycket positiv feedback, säger Lasse Grönroos.

Det unga kristna blackmetalbandet Tinnitus skickade in en CD med en specialskriven låt där de försvarade programmet.

- De unga kristna förstod nog vad vi var ute efter. Vi ville driva både med satanistiska kretsar som tog sig själva på för stort allvar och prutthurtiga cafeprogram, säger Marcus Rosenlund.

Lasse Grönroos poserar i läderrock, bart bröst och med ett svärd i handen.
Lasse Grönroos poserar för promotionbild. Lasse Grönroos poserar i läderrock, bart bröst och med ett svärd i handen. Bild: Yle metallväktarna

X3M var väldigt anarkistiskt

Till saken hör att X3M kring millennieskiftet var en väldigt annorlunda kanal än idag. Det minns både Marcus Rosenlund och Lasse Grönroos tydligt.

- Det var väldigt anarkistiskt. Reglerna var väldigt “riktgivande”. Vi gjorde och sa saker som aldrig skulle gå igenom idag. Metallväktarna skulle ha blivit utkastade ur studion innan vi hade avslutat en mening.

Provokationer uppmuntrades.

- I den tidens medieklimat påminde X3M lite om The Simpsons. Tv-serien inne i tv-serien, Itchy & Scratchy Show, det var Metallväktarna, säger Lasse Grönroos.

- Och om det hade funnits en tv-show i Itchy & Scratchy show så hade det varit Café Satan, avslutar Marcus Rosenlund.