Hoppa till huvudinnehåll

Bromarv vill ha meröppet bibliotek

Biblioteket i Bromarv.
Biblioteket ligger i Furutorp som nu ägs av föreningen Bromarf Biblioteks Vänner. Biblioteket i Bromarv. Bild: YLE/Marit Lindqvist Bromarv,bromarv bibliotek

Föreningen Bromarf Biblioteks Vänner skulle vilja ha ett meröppet bibliotek i Bromarv. De önskar att Raseborgs stad skaffar utrustning och installerar den i biblioteket.

Då kunde biblioteket också hålla öppet när det inte finns någon personal på plats. Biblioteket i Bromarv är nu öppet tio timmar per vecka.

Det bor 500 personer i Bromarv. Av dem är ungefär 200 äldre än 65 år.

Under vintern lånas cirka 400 böcker per månad. I juli då det finns många sommargäster i Bromarv är lånen kring 1 500.

Köpte biblioteksfastigheten

Föreningen Bromarf Biblioteks Vänner köpte bibliotekshuset Furutorp år 2013 för att säkra bibliotekets framtid i åtminstone tre år.

Då Raseborgs stadsfullmäktige år 2016 godkände sparprogrammet Raseborg 2020 klarade sig de små biblioteken. Men det finns inga garantier för framtiden.

Föreningen hoppas kunna trygga framtiden genom att biblioteket skulle bli meröppet. Det beräknas kosta kring 15 000 euro att skaffa utrustningen och installera den i Bromarv bibliotek.

Staden kan inte betala

Fritidsnämnden i Raseborg tar på torsdag ställning till initiativet om att Bromarv bibliotek skulle bli meröppet.

Bibliotekschef Heidi Enberg som har berett ärendet anser att det inte är möjligt att installera fullskalig självbetjäning på stadens bekostnad.

Orsakerna är att biblioteket inte verkar i stadens lokaler samt befolkningsmängden och åldersstrukturen i Bromarv.

Aktivare roll för föreningen

Enberg hoppas att staden i samarbete med föreningen i någon form kunde få till stånd ett meröppet bibliotek.

Föreningen kunde också ha en aktivare roll för att hålla biblioteket tillgängligt.

Förslaget som fritidsnämnden tar ställning till är att staden söker om projektmedel för Bromarv bibliotek. Om biblioteket beviljas pengar kan automaten installeras tidigast sommaren 2018.

Efter det kan föreningen Bromarf Biblioteks Vänner hålla bibiblioteket tillgängligt för besökare också utanför de officiella öppettiderna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland