Hoppa till huvudinnehåll

Byskolornas framtid i Raseborg kan avgöras i november

Västerby skola
Västerby skolas framtid är oviss. Västerby skola Bild: Yle/Malin Valtonen västerby skola,Ekenäs

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist tänker föra invånarinitiativet för närskolorna till stadsstyrelsen i början av november. En vecka senare får stadsfullmäktige ärendet på sitt bord.

Beslutet behövs eftersom nya ettor ska anmäla sig till sina skolor redan i januari.

Bakgrund

En konsult utredde skolnätet i staden och tyckte att sju skolor borde stänga eftersom elevantalet har sjunkit kraftigt och många gamla skolhus blir för dyra för staden att upprätthålla.

Fullmäktige beslutade i juni 2016 stänga tre mindre skolor, Västerby och Snappertuna skolor samt Klinkbackan koulu.

Över 3 000 röstberättigade raseborgare var missnöjda. De tyckte att beslutet bygger på bristfälliga uppgifter. Undertecknarna i ett kommuninvånarinitiativ krävde att alla närskolor i Raseborg bevaras.

Staden måste behandla initiativet eftersom undertecknarna var långt fler än lagen kräver.

Behandlingen har dragit ut på tiden

Fullmäktige skulle ta beslut om initiativet redan i december 2016, men i stället remitterade politikerna saken för ytterligare utredningar. Det är de här utredningarna som nu är på målrakan.

Skolnätet utgör en del av stadens strategiuppdatering. Uppdateringsarbetet fortsätter hela vintern.

Saken blir inte enklare av att Raseborgs tjänstemän och politiker just nu också jobbar med stadens budget för år 2018.

Den utgår för bildningens del från det enda beslut som för närvarande finns. Det är beslutet från juni 2016 om att skolorna i Västerby, Snappertuna och Klinkbacka stänger hösten 2018.

Flera möjligheter

Stadsdirektören Ragnar Lundqvist vill ännu inte berätta vad han kommer att föreslå eftersom beredningen är på hälft.

- Tjänstemännen jobbar ännu med att komplettera utredningarna.

Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist.
Ragnar Lundqvist. Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist. Bild: Marica Hildén / Yle västnyland

Däremot säger Lundqvist att det finns flera olika alternativ i skolfrågan också efter att beslutet om invånarinitiativet är fattat.

- Beslutet om invånarinitiativet blir allt eller inget. Men beroende på det beslutet, kan man sedan gå olika vägar.

Vad Lundqvist menar med det, vill han inte förklara närmare.

Avgörande beslut

Ifall politikerna avslår invånarinitiativet och inte går med på att bevara alla närskolor får de mera frihet.

Då kan de sedan besluta fritt om exakt vilka skolor som bevaras och vilka som stänger.

Det behöver till exempel inte vara samma tre skolor som tidigare fanns med i beslutet.

En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Svartå skolas framtid är inte avgjord på längre sikt. En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät. Bild: Yle/ Pia Santonen svartå skola

Men om politikerna godkänner invånarinitiativet, det vill säga går med på att bevara alla närskolor, är det knappast försvarbart att efteråt besluta om nedläggningar.

Läs mera:

Raseborgs bildningsdirektör uppmanar politikerna fatta beslut i skolfrågan - också föräldrar ryter till

Raseborgs bildningsdirektör Robert Nyman försvarar beslutet att ordna ett informationsmöte för fullmäktige om skolorna bakom stängda dörrar. De så kallade provomröstningar som föreslogs på mötet handlade om behovet att få vägledning.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland