Hoppa till huvudinnehåll

Lokalpolitiker kan utelämna relevanta bindningar – ingen kontroll görs

En klubba i mörkret.
Beslutsfattarna är själva ansvariga för att alla relevanta bindningar finns med i den anmälan som görs till kommunen. En klubba i mörkret. Bild: Yle Beslutsfattande,politiskt beslutsfattande,Skum,klubba

Kommunerna kontrollerar inte om förtroendevalda har utelämnat relevanta bindningar i sin anmälan till kommunen. Därför är det möjligt att det finns stora brister i de anmälningar som finns på nätet.

Yle Huvudstadsregionens granskning visar att flera politiker i sin bindningsanmälan inte berättar att de sitter med i andelslaget HOK-Elantos delegation. Enligt Kommunförbundets jurist ska den här informationen finnas med i anmälan.

Åtminstone 15 politiker har trots det utelämnat den uppgiften. Av dem är sex ordinarie medlemmar och nio ersättare i delegationen. De är aktiva inom lokalpolitiken i Esbo, Helsingfors, Hyvinge och Vanda.

Enligt en ny paragraf i kommunallagen ska förtroendevalda redogöra för sina bindningar till företag och andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet. De här uppgifterna ska finnas tillgängliga på nätet.

"Den som gör en anmälan ansvarar för den"

En av dem som har utelämnat bindningen till HOK-Elanto är stadsplaneringsnämndens ordförande i Esbo, Jouni Särkijärvi (Saml).

Esbos stadsrevisor Virpi Ala-aho säger att bindningsanmälningarna inte granskas på förhand.

– Utgångspunkten är att den som gör en anmälan ansvarar för den. Bara i undantagsfall granskas den på förhand, men jag gör inga sökningar i externa register.

- Anmälningarna kommer till mig och jag publicerar dem men jag kan inte gå in i innehållet i en anmälan. Om någon upptäcker att uppgifter fattas kan anmälan ändå kompletteras, säger Ala-aho.

Ala-aho är överraskad över att det fattas uppgifter om bindningar till HOK-Elanto i anmälningarna.

– Jag har tittat på om det finns brister när det gäller bindningar till stadens egna bolag och om jag har märkt något har jag krävt en rättelse. Vissa har också frågat mig vilka bindningar de ska uppge och då har jag hänvisat frågorna till Kommunförbundets jurister, säger Ala-aho.

HOK-Elanto är S-gruppens andelslag i huvudstadsregionen.
Flera politiker som sitter med i HOK-Elantos delegation har utelämnat den informationen i sin bindningsanmälan. HOK-Elanto är S-gruppens andelslag i huvudstadsregionen. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn S-gruppen,andelslag,hok-elanto

"Omöjligt för revisionsnämnden att börja leta efter bindningar"

Inte heller revisionsverket i Helsingfors eller Vandas stadsrevisor kontrollerar om alla relevanta bindningar finns med i de bindningsanmälningar som lämnas in.

– Den som gör anmälan ansvarar för att alla bindningar som lagen förutsätter finns med, säger Timo Terävä, utvärderingschef vid Helsingfors stads revisionsverk.

Enligt Terävä har revisionsverket enbart granskat de bindningar som har uppgetts för att se om de är sådana som enligt lagen ska finnas med.

– Om det senare framkommer bindningar som inte har uppgetts i en anmälan kan de läggas till, säger Terävä.

Vandas stadsrevisor Helena Hyvönen säger att det inte finns resurser för staden att i olika register se vem som har vilka poster.

– Det är omöjligt för revisionsnämnden att börja leta efter bindningar utan den som gör anmälan är ansvarig för den, säger Hyvönen.

– Vi kontrollerar att de anmälningar som görs är lämpliga. Men det är svårt att avgöra om det i anmälan ska finnas med att någon till exempel äger en fastighet i en annan kommun. Revisionsnämnden kan inte slå fast att det inte påverkar någons beslutsfattande om personen själv upplever att det gör det.

Styrelsepost i husbolag ska uppges

Granskningen visade också att vissa politiker har uppgett att de sitter med i ett husbolags styrelse medan andra har utelämnat uppgiften, fastän de enligt handelsregistret har en styrelsepost i ett husbolag.

Enligt Kommunförbundets jurist Ida Sulin ska uppgiften finnas med.

– Förutom bindningar till bolag och till näringslivet ska också andra bindningar uppges. Med det menas styrelseplatser i bostadsbolag, fonder eller stiftelser där det finns en koppling mellan ens uppdrag som förtroendevald och organet där man sitter med. Om det är ett bostadsbolag som har ärenden som berör den stad eller kommun där man är förtroendevald är det en bindning som ska uppges, säger Sulin.

En bra tumregel är att om en förening eller ett bolag finns i tankarna när man arbetar för kommunen, oavsett om man är jävig eller inte, så är det en bindning.― Ida Sulin, Kommunförbundet

Vissa politiker har också anmält bindningar till sitt eget partis lokalavdelning medan andra inte har gjort det och det samma gäller för poster i olika överkommunala organ. Enligt Sulin behöver inte liknande bindningar redovisas.

– Man måste använda bondförnuft när bindningar uppges. En bindning är en bakgrundskraft i ens värv som förtroendevald. En bra tumregel är att om en förening eller ett bolag finns i tankarna när man arbetar för kommunen, oavsett om man är jävig eller inte, så är det en bindning. Om det är något som aldrig påverkar det man gör är det inte en bindning, säger Sulin.

Läs mera:

Granskning visar: Flera lokalpolitiker döljer koppling till HOK-Elanto - trots ny lagparagraf

Flera lokalpolitiker rapporterar inte om sin bindning till andelslaget HOK-Elanto. Det här visar Yle Huvudstadsregionens granskning. Bland annat stadsplaneringsnämndens ordförande i Esbo sitter i HOK-Elantos delegation, men den uppgiften finns inte med i hans bindningsanmälan till staden. Kommunförbundets jurist Ida Sulin säger att uppdrag inom HOK-Elanto bör redovisas.