Hoppa till huvudinnehåll

Mamma: Barnpsykologen tog oss inte på allvar

Barn sitter och läser i soffa
Stadens hjälpinsatser är också viktiga. Barn sitter och läser i soffa Bild: Heli Blåfield SOS Barnbyar,otrygghet,barnhem,barn (familjemedlemmar),ungdomar

Det tog flera år innan en mamma fick psykiatrisk vård för sitt barn i Raseborg. Mamman vill vara anonym.

Familjen har enbart goda erfarenheter av den psykiatriska specialsjukvården i Raseborg. Men hjälpinsatserna borde ha satts in i ett tidigare skede.

Mamman upplever att man borde ha varit mer lyhörd och aktiv redan inom stadens primärvård.

Mötte oförståelse

Familjen hade sökt hjälp från staden Raseborg under flera års tid, ända från tiden då barnet var i förskoleåldern.

- Vårt barn var svårt att nå. Man har inte sett våra problem eller tagit oss på allvar. Det kändes närmast som om det var oss föräldrar det var något fel på.

Den här mamman är mycket kritisk till stadens personal i början av vårdkedjan. Hon har varit i kontakt med familjerådgivare och barnpsykologer i flera omgångar utan att få hjälp.

- Man kommer till en psykolog och barnet vill inte prata med psykologen. Då anser psykologen att barnet inte har behov av någon vård eftersom hen inte vill prata. Sedan slutar vården där. De borde ju i det läget ha gett oss en remiss till en psykiater som skulle ha förstått vad det var frågan om.

Mådde inte bra

När familjens tolvåring sade att hen ville ta livet av sig fattade mamman beslutet att söka sig till hälsovårdscentralen med sitt barn.

De fick omgående en remiss till barn- och ungdomspsykiatriska polikliniken i Ekenäs.

Vi blev väldigt upprörda över att det inte fanns svensk vård att få.

Familjen är mycket nöjd med det mottagande man fått där, också om den svenska dygnetruntvården inte mera finns.

Avdelningen stängdes vid årsskiftet och fungerar numera med dagverksamhet.

- Det blev tal om Hesperia och avdelningsvård på finska i Helsingfors. Då tänkte jag bara: Nej, hjälp.

sjukhuskorridor
Familjen hade haft svårt med finskan i Helsingfors. sjukhuskorridor Bild: Maja Ottelin/YLE psykiatricenter

Barnet talar inte finska och mamman hade också haft svårt att uttrycka sig så att hon hade varit till någon hjälp. Hon är glad över att det inte blev aktuellt med vård i huvudstaden.

- Det kändes finskt och avlägset. Vi blev väldigt upprörda över att det inte fanns svensk vård att få.

Lägenheten en fristad

Familjen tillbringade en vecka i den barnpsykiatriska enhetens familjelägenhet. Den var belägen nära hemmet så man övernattade inte i lägenheten.

- Det fungerade väldigt bra. Det var väldigt mycket på mitt barns villkor och jag ger personalen tio plus, berättar mamman.

Det kändes bra att någon tog tag i problemen.

Personalen och familjen utgjorde ett litet team som träffades i olika konstellationer. Personalen träffade endera föräldern, ibland båda föräldrarna eller umgicks enbart med barnet.

- Samtalen kunde vara ganska jobbiga. Vi pratade om allt från känsliga saker till väder och vind. Och mycket fotboll.

Skolböcker i rad i en hylla.
Undervisningen i sjukhusskolan blev en del av vardagen. Skolböcker i rad i en hylla. Bild: Yle/Anna Savonius skolböcker,Världsbild,skolan (fenomen),Läromedel

- Det kändes bra att någon tog tag i problemen. Det kunde ha gått riktigt illa, förklarar mamman för Yle Västnyland.

Tolvåringen gick också i sjukhusskola. Det var litet svårt i början men blev lättare vartefter, förklarar mamman.

- Mitt barn har alltid trivts i sin vanliga skola och klarat sig bra. Det är först på senare tid som det har kommit respons från lärare att barnet kanske inte mår så bra.

Vårdplan och täta träffar

Familjen träffar den psykiatriska personalen ungefär en gång varannan vecka till årets slut.

Det innebär en hel del pusslande med jobb, skola och andra vardagsrutiner.

- Det är tur att jag har en flexibel arbetsgivare. Annars skulle det aldrig gå.

Psykiatrisk vård tar tid och ibland har mamman frågat sig vad det hela ska leda till. Men hon ser resultat.

- Det finns oändliga möjligheter inom barnpsykiatrin och man skräddarsyr vården speciellt för oss. Jag önskar att man kunde hjälpa också andra familjer.

Läs mera:

leksaker

Det finns inte vård på svenska om ditt barn behöver psykiatrisk vård dygnet runt

Barnpsykiatrin i Raseborg miste sin avdelning. För enspråkigt svenska barn är Helsingfors inget alternativ.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland