Hoppa till huvudinnehåll

Rivningstillstånd söks för huset Masken i Jakobstad

Masken
Masken Bild: Nathalie Lindvall ebba

Fastighetsbolaget Ebba har anhållit om rivningstillstånd för Masken huset i Jakobstad. Hyresgästerna har informerats.

Ansökan betyder inte automatiskt att huset skall rivas. Olika alternativ skall ännu undersökas.

Det kommunala hyreshuset Masken i Jakobstad är byggt 1964.

Det har 72 lägenheter men i dagsläget står 38 lägenheter tomma och flera trapphus är stängda eftersom avloppen inte fungerar.

Rivning kräver skilt styrelsebeslut

Styrelsen för Ebba ansökte om rivningstillstånd i måndags för huset Masken och följande dag informerades hyresgästerna om läget.

Ifall rivningstillstånd för huset ges av staden kan det ännu dröja ganska länge innan rivningen verkställs. Ett rivningstillstånd är i kraft i fem år. Masken är det största kommunala hyreshuset i Jakobstad.

- Idag står 38 av de 72 lägenheterna tomma och flera av de tio trapphusen har tagits ur bruk eftersom avloppen inte fungerar och ytorna är slitna, säger Åsa Björkman som är vd för det kommunala fastighetsbolaget Ebba i Jakobstad.

Man vill ändå inte gå händelserna i förväg. Nu ska man ännu fundera på vilka andra realistiska alternativ det kan finnas för Masken.

Masken
Masken från baksidan. Masken Bild: Nathalie Lindvall Fastighetsbolag Ebba

- Det är ändå enkelt att se att enbart hissar till tio trapphus kostar väldigt mycket. Etagen slutar på halva vägen och även om man installerar hiss måste man gå några trappsteg.

Renovering kan bli dyr

Renoverar man Masken måste man göra det ordentligt, säger Åsa Björkman. Man måste tänka att man lever 2017 och inte 1964 när huset byggdes.

En renovering kan enligt Björkman kosta 1500 euro och mer per kvadratmeter och det börjar närma sig nybyggnadspris.

Jakolosa C rivs som bäst

Jakolosa C-huset som står intill Masken rivs som bäst. Den rivningen skall vara klar senast vid årsskiftet.

- Asbestsaneringen är klar och växtligheten runt huset tas bort som bäst, efter det börjar den egentliga rivningen.

Jakolosa
Rivningen av Jakolosa C är påbörjad. Jakolosa Bild: Nathalie Lindvall jakobstad

Uthyrning till företag

Det är fel struktur på många av lägenheterna i Ebba fastigheten.

Det finns för många treor och för få ettor och tvåor. Det är orsaken till att de står tomma och att det inte heller lönar sig att renovera dem.

Ett alternativ är att försöka hyra ut möblerade, större lägenheter till företagen i Jakobstadstrakten som har behov av en bostad för tillfällig personal för en kortare tid.

- Det här är ett litet test, vi har inrett två lägenheter i Jakolosa B med möbler, porslin, bestick, gardiner och fem sängar. Den ena lägenheten är redan uthyrd.

jakolosa
jakolosa Bild: Nathalie Lindvall jakobstad

Den andra lägenheten i Jakolosa B stylar man som bäst och gör en reklambroschyr för att användas i marknadsföring.

Läs också