Hoppa till huvudinnehåll

Bildningschef om supandet på Kimitoön: Man skäms!

Ung kvinna dricker och röker.
Ung kvinna dricker och röker. Bild: Copyright 2011-2012 Kozzi.com alkoholdrycker,alkoholism,alkoholkonsumtion,alkoholberoende,alkohol (njutningsmedel),tobaksrökning,ungdomar,kvinnor,flickor,unga vuxna,tonåringar,vin,cigaretter,vinflaskor

Över 20 procent av 14–15-åringarna på Kimitoön berättar att de är rejält berusade minst en gång i månaden. Bland annat det här framkommer i en färsk skolhälsoenkät.

Andelen som dricker sig ordentligt berusade minst en gång i månaden är betydligt lägre i Finland överlag (10,1% ) samt i Pargas där andelen är 9,5% och i Åbo där den är 8,3%.

Förutom att en rejäl fylla en gång i månaden är vanligare bland Kimitoöunga än bland andra unga i landet röker också fler unga på Kimitoön tobak och har provat på cannabis.

Man skäms lite då man läser siffrorna och jämför sig med övriga Finland och våra grannkommuner― Mats Johansson

Det är Institutet för hälsa och välfärd, THL, som utfört skolhälsoenkäten.Här kan du bekanta dig med undersökningsresultatet i sin helhet (på finska).

Frågeformuläret är omfattande och berör många olika aspekter av skolelevers hälsa.

Vuxna har en alltför liberal syn på alkohol?

Då det gäller ungas alkholbeteende har resultatet i tidigare enkäter varierat. Vissa år har trenden pekat nedåt medan den andra år legat på samma nivå som nu.

Mats Johansson är bildningschef vid Kimitoöns kommun och hans spontana reaktion på resultatet är att han skäms:

- Man skäms lite då man läser siffrorna och jämför sig med övriga Finland och våra grannkommuner.

Bildningschef Mats Johansson vid sitt skrivbord.
Mats Johansson vill att hela samhället engagerar sig för att man ska få ner siffrorna. Bildningschef Mats Johansson vid sitt skrivbord. Bild: Yle/Monica Forssell bildningschef

Johansson kommenterar de färska siffrorna eftersom enkäten berör skolelever. Resultatet har ännu inte behandlats i skolorna men kommer att delges både elever och föräldrar.

- Jag vet att våra skolor jobbar mycket med det här, att våga säga nej till droger och alkohol och så vidare men jag undrar om Kimitoön är ett samhälle där vi föräldrar borde se oss lite i spegeln. Vilken syn på alkohol har vi? Det kan hända att vi är onödigt liberala, funderar Johansson som själv är pappa till två vuxna barn.

- Vi föräldrar påverkar ju nog våra barn i attitydfrågor. Här kan inte skolan ensam vara den som pratar om att man kan vara nykter och man kan säga nej till både droger och alkohol. Här behövs hela samhället för att få ner dehär siffrorna, säger Johansson.

Ordnade aktiviteter tycks inte hjälpa

Då det gäller bland annat fritidsintressen och olovlig frånvaro från skolan utmärker sig Kimitoöungdomarna på ett positivt sätt.

Men att många (48%) av ungdomarna tycker att det finns goda hobbymöjligheter på ön skyddar tydligen ändå inte mot alkohol, rökning och droger.

- Det tycks ju vara så ja, säger Johansson. De ordnade aktiviteterna tycks inte hjälpa.

Vilka kommunens möjligheter är att ingripa finns det inga entydiga svar på. I skolorna har det ordnats föreläsningar och evenemang för att informera och varna för farorna med alkohol, tobak och narkotika men ändå är det bara i andra kommuner som barnens alkoholkonsumtion minskar.

- Gapet mellan Kimitoön och andra kommuner har blivit större, konstaterar Johansson.


Läs mera:

Alkohol inte intressant i Åbohögstadier – "Det är mer trendigt att idrotta och leva hälsosamt"

Högstadieeleverna i Åbo dricker och röker mindre än högstadieelever i andra kommuner. Det visar THL:s riksomfattande enkätundersökning.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland