Hoppa till huvudinnehåll

Kortare straff för en av gärningsmännen i våldtäkten i Mosabacka – offentligheten hade betydelse

En ensam kvinna går på en mörk gata
Männen som följde efter en kvinna i Mosabacka och våldtog henne har nu fått sitt straff av Högsta domstolen. En ensam kvinna går på en mörk gata Bild: Yle/Pentti Palmu överfall

Högsta domstolen sänkte straffet för en av gärningsmännen men förändrade inte straffet för de två övriga i våldtäktsfallet i Mosabacka i Helsingfors våren 2015. Att offentligheten haft skadliga följder för gärningsmännen hade betydelse för straffet.

Högsta domstolen (HD) dömde en av gärningsmännen, som vid tidpunkten för brottet var 18 år gammal, till ovillkorligt fängelse på två år och två månader för våldtäkt.

Det är två månader kortare än det straff som Helsingfors hovrätt gav för grov våldtäkt.

Tingsrätten dömde alla tre män till villkorligt fängelse.

De två andra gärningsmännen var minderåriga då brottet skedde. Hovrätten hade dömt dem till villkorligt fängelse på ett år och nio månader för grov våldtäkt.

Offentligheten hade haft exceptionellt skadliga följder för gärningsmännen― Högsta domstolen

I deras fall röstade HD bara om bestämmandet av straffet och hovrättens dom ändrades inte.

En våldtäkt ska ses som en helhet

En grupp unga män följde efter en ung kvinna, som hade stigit av tåget i Mosabacka, och stannade henne i närheten av hennes hem.

En våldtäktsgärning som begåtts med fingrarna ska inte ses som lindrigare än en som begåtts med könsorganet― Högsta domstolen

Det faktum att våldtäkten begicks med fingrarna ska enligt HD inte ses som lindrigare än en som har begåtts med könsorganet.

I sitt avgörande konstaterade HD att en våldtäkt ska ses som en helhet.

HD ansåg också att eftersom den målsägande lidit psykiskt borde det i princip dömas ut ett strängare straff för gärningen än vad som i medeltal döms ut för våldtäkt.

Offentlighet hade betydelse i straffmätningen

Högsta domstolen konstaterar att i normala fall har offentligheten inte betydelse för straffet.

Men på grund av att offentligheten nu hade haft exceptionellt skadliga följder för gärningsmännen gav HD i det här fallet också betydelse åt offentligheten.

Gärningsmännens skolgång hade avbrutits och de minderåriga hade placerats i barnskyddsanstalt.

Också gärningsmännens unga ålder beaktades i straffet.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen