Hoppa till huvudinnehåll

Mer vindkraft i Närpes - 18 vindmöllor kan byggas i Pjelax

Vindkraftverk
Vindin Pjelax Ab har lämnat in bygglovsansökan om 18 vindkraftverk i Pjelax, Närpes. Arkivbild. Vindkraftverk Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,mölla

18 vindkraftverk kan komma att byggas i Pjelax i Närpes. Vindin Pjelax Ab har lämnat in bygglovsansökan för vindkraftverken som ska byggas på området för Pjelax vindkraftpark.

En delgeneralplan finns redan för området som ligger mellan byarna Pjelax, Tjöck och Mörtmark.

Själva planeringsområdet är omkring 1 800 hektar stort. I den södra delen av vindkraftparken går gränsen till Kristinestad.

Samma bolag, Vindin Ab, har redan byggt fem vindkraftverk i området. Den parken går under namnet Svalskulla och stod klar 2014.

Vindkraftverk i Jeppo.
Vindkraftparken planeras på ett fågelskyddsområde. Arkivbild Vindkraftverk i Jeppo. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén Jeppo,vindkraftverk,vindmölla

Riksväg 8 går rakt genom projektområdets delområden Pjelax och Svalskulla norr.

Planeras på fågelskyddsområde

I själva området finns ingen fast bosättning. Inom en radie på två kilometer från själva projektområdet finns däremot omkring 600 bostäder.

De närmaste bostäderna finns på en dryg kilometers avstånd från vindkraftverken.

Enligt de modelleringar som gjorts borde buller och skuggningar inte överskrida de riktvärden och rekommendationer som finns för vindkraftverk i närheten av bosättning.

Däremot planeras vindkraftparken på ett fågelskyddsområde.

Rovfågel i Päijänne nationalpark
Det bor rovfåglar på det tilltänkta vindkraftsområdet. Rovfågel i Päijänne nationalpark Bild: YLE/Strömsö päijänne

På sitt möte på onsdagen gav Västkustens tillsynsnämnds miljösektion ett utlåtande angående bygglovsansökan.

Fåglar och fladdermöss ska beaktas

I utlåtandet betonas att placeringen av de enskilda kraftverken ska vara sådant att negativa konsekvenser för bosättning, landskap, rekreation, miljö och natur minimeras.

Utomhusbullret från vindkraftverken får inte överskrida 40 dB vid bostäder.

En uppföljningsmätning av bullernivån ska göras efter att vindkraftsparken byggts.

Vidare påpekas att formen på vindkraftsområdet inte får bli sådant att kollisionsrisken för flyttfåglar ökar kraftigt.

Närbild av långörad fladdermus
Fladdermöss flyger på vindkraftsområdet. Närbild av långörad fladdermus Bild: Lauri Aarnio / kuvaliiteri.fi vetamix,Långörad fladdermus

Vid bygget av parken ska störande verksamhet undvikas i närheten av rovfågelbon.

När kraftverken och el- linjer byggs ska sådana alternativ som minskar kollisionsrisken för fåglar och fladdermöss väljas.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten