Hoppa till huvudinnehåll

Nytt bakslag för vårdreformen - detaljerna om kundens valfrihet klarnar först senare

Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap.
Arbetet med vård- och landskapsreformen presenteras i alla landskap. Bild: Yle/Linus Hoffman regeringens reform,social- och hälsovårdsreformen (sote)

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) säger att detaljerna kring kundens valfrihet i vården klarnar först nästa vecka.

Meningen var att den nyaste versionen av förslaget skulle behandlas i regeringspartiernas riksdagsgrupper i dag.

Saarikko twittrade i dag att lagen kräver fler utlåtanden av i synnerhet grundlagsexperter i fråga om några av punkterna.

Enligt ministern kan helheten därför behandlas i riksdagsgrupperna först nästa vecka, vilket betyder ett nytt bakslag för regeringen.

Oenighet om kundsedlar

Saarikko och inrikesminister Paula Risikko (Saml) uppges vara oeniga om användningen av de kundsedlar som ingår i lagförslaget.

I måndags meddelade Saarikko - även då på Twitter - att man enats om detaljerna i valfrihetsfrågan.

Saarikko meddelade Centerns syn om att det i lagen finns en förteckning på exakt vilka tjänster landskapen måste erbjuda kundsedlar för.

Samlingspartiet och Risikko anser dock att kundsedlarna är en subjektiv rätt som alla som önskar har rätt till.

Valfriheten ett stridsäpple för regeringspartierna

Frågan om kundens valfrihet har varit en tvistefråga mellan Centern och Samlingspartiet under hela den pågående regeringsperioden.

För Samlingspartiet har de privata vårdinrättningarnas möjligheter att erbjuda tjänster varit särskilt viktig, medan Centern främst varit mån om att landskapsmodellen blir av.

Redan i våras var ett förslag till valfrihetslagstiftning uppe i riksdagen. Det förslaget genomgick ändå inte granskningen i riksdagens grundlagsutskott.

Utskottet var bland annat kritiskt till kravet på att bolagisera de offentliga social- och hälsovårdstjänsterna samt till den snäva tidtabellen för reformen.

Enligt omsorgsminister Annika Saarikko har man tagit grundlagsutskottets kritik i beaktande i det bearbetade lagutkastet.

Läs mera:

Enighet om valfriheten i vårdreformen

Regeringspartierna har enats om hur valfriheten i vårdreformen skall förverkligas.