Hoppa till huvudinnehåll

Planer på sexton våningar högt landmärke i Vasa

Stenkilen där Vasa stad planerar bygga bland annat ett sexton våningar högt hus. Vapenbrödrabyn till vänster och Stenhaga affärsområde till höger i bild. Huset skulle placeras nära sydspetsen, som på bilden ligger längst upp.
Stenkilen där Vasa stad planerar bygga bland annat ett sexton våningar högt hus. Vapenbrödrabyn till vänster och Stenhaga affärsområde till höger i bild. Huset skulle placeras nära sydspetsen, som på bilden ligger längst upp. Stenkilen där Vasa stad planerar bygga bland annat ett sexton våningar högt hus. Vapenbrödrabyn till vänster och Stenhaga affärsområde till höger i bild. Huset skulle placeras nära sydspetsen, som på bilden ligger längst upp. Bild: Vasa stad/planläggningen Vasa,smedsby omfartsväg

Vasa stad planerar ett höghus med sexton våningar i Stenhaga. Mer specifikt i det triangelformade området mellan omfartsvägen och Korsholmsvägen. Huset ska fungera som ett landmärke när man kommer in till staden norrifrån.

Området i fråga kallas Stenkilen och är omringat av omfartsvägen, Korsholmsvägen (tidigare Riksväg 8) och Mellanvägen.

Ska bli ett landmärke

Nära den sydliga spetsen av området kan det bli aktuellt med ett höghus med högst sexton våningar. Huset ska bestå av kontorsutrymmen.

Planläggningen ser byggnaden som ett landmärke som syns när man kommer in till staden och ger företagsområdet synlighet.

Kraven är att byggnaden ska vara arkitektoniskt högklassig. Det huvudsakliga fasadmaterialet ska vara glas och perforerat stål. Fasaden ska bestå av klara och enhetliga ytor, ha en neutral färgnyans och ge ett dämpat helhetsintryck.

Huset på sexton våningar kan jämföras med det 25-våningar höga hus som planeras till Wasa Station, vid den gamla busstationen. Två tydliga landmärken således om planerna förverkligas.

Inga affärer eller bostäder

Tanken är att området i sin helhet ska bestå av kontorsbyggnader och industri- och lagerbyggnader som inte orsakar miljöstörningar. Landskapslanen möjliggör däremot inte rent affärsbyggande.

Affärer hittar man i stället i stor skala på andra sidan omfartsvägen. Och, om det lyckas, i Wasa Station någon kilometer i sydvästlig riktning.

Det ser inte ut att bli några vanliga bostäder på området. Det skulle vara mycket svårt att förverkliga ett hälsosamt, tryggt och trivsamt bostadsområde på det smala området invid den livligt trafikerade vägen, konstaterar planläggningen.

Läget med olika typer av omgivande områden medför särskilda utmaningar för planeringen. Skillnaderna mellan Stenhagas handelsområde och Vapenbrödrabyns småhusområde är enorm.

Hus och bilverkstad

Som syns på bilden ovan finns det i dagsläget en gårdsplan i mitten av området. På den finns ett egnahemshus och en bilverkstad från 60-talet.

Egnahemshuset verkar ha stått tomt en längre tid, i verkstaden har verksamhet bedrivits ännu under de senaste åren. Byggnaderna har inte historiskt eller arkitektoniskt värde som skulle kräva att de skyddas.

Planen kan träda i kraft 2018

I dagsläget äger inte Vasa stad hela området, en del är i privat ägo. Staden ämnar köpa upp allt.

Planförslaget läggs ut till påseende under det här året. Detaljplanen kan om allt går väl träda i kraft redan nästa år.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten