Hoppa till huvudinnehåll

Pumpstationer i Borgå har läckt avloppsvatten på grund av de häftiga regnen

Hermansö reningsverk i Borgå
Hermansö reningsverk i Borgå behandlar nu tre gånger mera avloppsvatten än normalt. Hermansö reningsverk i Borgå Bild: Yle/Erica Vasama hermansö avloppsreningsverk

Simma inte i Borgå å och vid havsstränder i närheten av ån.

Den varningen kommer miljöhälsovården i Borgå stad med.

Havsstränder i närheten av ån är bland annat stränder vid Stadsfjärden och Haikofjärden, till exempel Hammars och Tarkis.

Orsaken till att man inte bör simma där, är att den rikliga nederbörden har ökat vattenflödet i spillvattenavloppen. Vid vissa pumpstationer har det förekommit läckage av avloppsvatten till vattendragen trots att pumparna gått för fullt.

Alheda avloppsreningsverks huvudpumpstation i Jakobstad
Vid vissa pumpstationer har det förekommit läckage. Alheda avloppsreningsverks huvudpumpstation i Jakobstad Jakobstad,Pumpstation,Alheda

Hermansö reningsverk jobbar för fullt

Normalt är den mängd avloppsvatten som leds till Hermansö 10 000 kubikmeter per dygn.

På tisdag var mängden redan uppe i dryga 30 000 kubikmeter.

- Det spillvatten som har hamnat i vattendragen från pumpstationerna är i och för sig kraftigt utspätt, men försämrar trots det vattnets hygieniska kvalitet, säger Borgå vattens verkställande direktör Risto Saarinen.

Situationen normaliseras när avloppsvattnets mängd återgår till det normala.