Hoppa till huvudinnehåll

Riksdagen ger ut sina besökarlistor

Eduskuntatalon uljas pylväikkö.
Eduskuntatalon uljas pylväikkö. Bild: Yle riksdagen,kolonner (icke-levande objekt)

Riksdagen ger ut sina besökarlistor tillsvidare, har riksdagens kanslikommission beslutat.

Om någon ber att få ut information om vem som besöker riksdagen bevaras besökarlistorna tills de har överlåtits. Om ingen har bett att få ut listorna kommer de ändå fortsättningsvis att förstöras vid dagens slut.

Den som vill få ut besökarlistorna kan be om dem som kopia eller utskrift, eller i elektronisk form.

Skapar riksdagen ett lobbarregister?

Kanslikommissionen anser ändå att det är viktigt att trygga riksdagsbesökarnas integritetsskydd och ska utreda frågan om besökarlistorna vidare.

Riksdagens kansli fortsätter också utreda frågan om ett så kallat lobbarregister.

Riksdagens interna informationstjänst samlar som bäst in information om praxis i andra parlament. Dessutom tillsätts en arbetsgrupp som ska bereda ärendet.

En treårig process

Både Svenska Yle och föreningen Avoin ministeriö bad redan för tre år sedan riksdagen att lämna ut besökarlistorna, men riksdagen vägrade.

Fallet gick till rätten, men inte ens ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen om att listorna är offentliga hjälpte. Då beslöt riksdagen i stället att börja förstöra listan över vem som besökt riksdagsledamöterna en gång per dygn.

Det kommer riksdagen alltså att fortsätta med, så den som vill ha ut besökarlistan måste agera snabbt – redan samma dag.

Läs mera:

Tjänstemän låter förstöra riksdagens besökarlistor - trots att HFD har beslutat att de är offentliga

Uppgifter om riksdagens besökare är offentliga, har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast. Men efter HFD-beslutet låter riksdagens kansli förstöra uppgifterna automatiskt varje dag. I praktiken är det nu omöjligt att få insyn i vem som besöker riksdagen.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes