Hoppa till huvudinnehåll

Skolsammanslagning i Korsholm står fast

Petsmo skolas fasad i Petsmo, Korsholm.
Petsmo skolas fasad i Petsmo, Korsholm. Petsmo skolas fasad i Petsmo, Korsholm. Bild: Yle/Kati Enkvist. petsmo

Kvevlax lärcenter består, Petsmo skola får stryka på foten.
Hem och Skola föreningen vid Petsmo skola har begärt en omprövning av beslutet om sammanslagning av Kvevlax, Hankmo, Kuni-Vassor, Petsmo och Veikars skolor. Bildningsnämnden i Korsholm röstade ner begäran med rösterna 8-2.

Skiss över hur Kvevlax lärcenter ska se ut
Kvevlax lärcenter Skiss över hur Kvevlax lärcenter ska se ut Bild: Yle/Sofi Nordmyr detaljplan,kvevlax skola

I beredningen hänvisas till minskade driftskostnader via ett lärcenter med 550 000 euro per år, ifall Petsmo undantas från beslutet minskar inbesparingen med 370 000 euro enligt bildningsdirektör Denice Vesterback.

Bildningsnämnden sade ja till servicesedel

Servicesedlar kan tas i bruk inom småbarnspedagogiken från och med augusti 2018, det beslöt bildningsnämnden.
Sedeln gäller enbart småbarnspedagogik i daghem.

lientavgiften som är inkomstrelaterad är lika stor för klienten både inom den kommunala och den privata sektorn.

Det högsta värdet på sedeln blir 820 euro i månaden för barn i heldagsvård i åldern över tre år.
På motsvarande sätt är det högsta värdet på sedeln för barn under tre år, 1353 euro i månaden.