Hoppa till huvudinnehåll

Ännu en ödesdag för Finlands skogar – EU-ländernas tur att ta beslut om kolsänkorna

På fredag är det dags för rond två i grälet mellan EU och Finland om skogen.

Efter att EU-parlamentet behandlade frågan nyligen är det den här gången EU:s andra beslutsfattande organ, ministerrådet, som möts i Luxemburg för att enas om sin syn på beräkningssättet för kolsänkorna.

Finland företräds av miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) som försöker få de övriga EU-länder att godkänna den finländska linjen som skulle ge skogsindustrin rätt att kraftigt öka skogsavverkningarna i framtiden.

- Det kommer att krävas hårt arbete, det förslag som finns på bordet är ännu långt ifrån vår linje.

För en månad sedan vann regeringens och skogsindustrins linje när Europaparlamentet röstade om hur skogsbruket ska beakta klimatskyddet.

Men för att frågan ska bli EU-lag krävs förutom EU-parlamentets ståndpunkt också att EU-länderna kommer överens.

För den finländska skogsindustrin är EU-ländernas beslut minst lika viktigt som EU-parlamentets ståndpunkt.

”Förslaget beaktar inte våra intressen”

EU-ländernas miljöministrar ska på sitt möte i Luxemburg på fredagen ta ställning till det kompromissförslag som EU:s roterande ordförandeland Estland lagt fram.

Enligt förslaget får EU-länderna hugga mer träd i framtiden förutsatt att skogen som kolsänka inte minskar på EU-nivå.

Det innebär att ifall några länder ökar skogsavverkningarna, så ska andra minska dem.

För regeringen och skogsindustrin som har planer på att öka skogsavverkningarna till 80 miljoner kubikmeter från nuvarande 66 före år 2030 skulle det innebära att Finland istället blir tvunget att köpa utsläppsrätter eller minska utsläppen inom andra sektorer.

"Finland har sällan alternativ till att fälla skog"

För Finlands regering är det också problematiskt att uträkningarna utgår från hur mycket EU-länderna avverkade skog mellan år 2000-2009.

Under dessa år gick den finländska skogsavverkningen av olika orsaker på lågvarv.

- Nu gäller det komma överens om hur mycket ett medlemsland kan avvika från den här historiska referensnivån.

Om inte skogen ger inkomster så minskar intresset för skogsägarna att vårda den.― Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C)

Dessutom beaktar kompromissförslaget bara skogsavverkningarna, inte ifall skog har fällts till förmån för bostäder eller utbyggnad av infrastruktur.

Enligt miljöminister Tiilikainen är den här tolkningen illa för Finland där man sällan har några andra alternativ än att fälla skog för att kunna börja bygga.

- Vi hoppas att det slutgiltiga beslutet ska beakta helheten. Vi vill se en lösning där skogen ska kunna användas också i framtiden.

Miljöexpert: Finland urvattnar EU:s klimatmål

Enligt regeringen och skogslobbyn har EU:s kommande utslag en avgörande betydelse för den finländska skogsindustrins framtid.

Däremot har både forskare och miljöorganisationer högljutt kritiserat regeringens skogspolitik och planerna på att fälla mer träd i fortsättningen.

Otto Bruun på Finlands naturskyddsförbund är kritisk och säger att det förslag som ministrarna ska ta ställning innebär att en betydande del av skogsavverkningarna inom EU inte kommer räknas som ökade koldioxidutsläpp.

- Finlands linje rimmar illa med de uttalanden som regeringen med statsminister Sipilä och miljöminister Tiilikainen i spetsen kommit med där man talar varmt för en stark europeisk klimatpolitik.

Finland urvattnar EU:s klimatpolitik och det är beklagligt.― Otto Bruun, Finlands naturskyddsförbund

Miljöministrarnas möte inleds på förmiddagen och målsättningen är att nå ett beslut under fredagen.

- Alla är överens om att det inte blir bättre av att skjuta upp beslutet, säger miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Sammanjämkas till lag

Efter att EU-ländernas miljöministrar nått ett beslut ska ståndpunkterna från ministerrådets och Europaparlamentet sammanjämkas till en slutlig text som sedan blir EU-lag.

De så kallade trilogerna mellan ministerrådet, EU-parlamentet och kommissionen inleds senare i höst.

Läs också