Hoppa till huvudinnehåll

EU:s syn på kolsänkor blev en besvikelse för Finland - miljöminister Tiilikainen lade ner sin röst

En vid bild av skog där några grävmaskiner och en dumper syns.
En vid bild av skog där några grävmaskiner och en dumper syns. Bild: Yle/Lone Widestam Pyttis,flygfält,skog,grävmaskiner,pyttis flygfält

EU-ländernas miljöministrar har enats om hur man ska beakta de kolsänkor som finns i skogarna. För Finland var beslutet en besvikelse och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) lade ned sin röst.

EU-länderna har kommit överens om hur skogsavverkningar ska påverka uträkningarna när man tar i beaktande olika länders kolsänkor.

Jag är besviken, mycket besviken - det blev inte det beslut vi eftersträvade― Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C)

Beslutet var en besvikelse för Finland. Miljöminister Kimmo Tiilikainen lyckades inte få igenom den linje Finland har drivit.

- Jag är besviken, mycket besviken. Det blev inte det beslut vi eftersträvade.

Kompromissbeslutet skulle gå Finland till mötes

EU:s roterande ordförandeland Estland lade på fredag kväll fram ett nytt kompromissbeslutet som var tänkt att också gå Finland till mötes.

Enligt förslaget ska EU-länderna tillsammans kunna avverka skog som motsvarar 360 miljoner ton koldioxid under de följande tio åren.

Finlands andel skulle först ha varit 44,1 miljoner ton, men i det nya förslaget höjdes Finlands andel med 10 miljoner ton till 54,1 miljoner ton vilket till slut godkändes.

Övriga EU-länder fick beskedet att Finland inte kan acceptera förslaget

Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) meddelade dock de övriga EU-länderna att Finland inte kan acceptera förslaget och lade ner sin röst.

Också Polen och Kroatien har uttryckt sitt missnöje.

Finlands önskemål hade varit en kompensation på 64 miljoner ton åren 2021–2030.

Minister Tiilikainen anser att Finlands skog skulle klarar av större avverkningar och ändå fortfarande fungera som en kolsänka.

Han påpekar att det dessutom var olyckligt att uträkningsmodellen utgår från en referensnivå som baserar sig på hur mycket länderna högg skog åren 2000-2009, en period då den finska skogssektorn av olika orsaker gick på lågvarv.

Tiilikainen vill inte spekulera om hur beslutet påverkar de planer som Finlands skogsindustri har.

Beslutet är bortom all rim och reson. EU skapar regler där en kolsänka betraktas som utsläpp, och till slut applåderar man det dessutom och anser att det är ett bra beslut― Miljöminister Kimmo Tiilikainen (C)

- Till följd av det här beslutet måste vi i fortsättningen slåss med olika beräkningsmodeller. Rent ut sagt är beslutet är bortom all rim och reson. Finlands skogar är i dag en kolsänka motsvarande 20-30 miljoner ton.

- Skogen kommer att vara en stor kolsänka också i fortsättningen trots att mer skog avverkas. Men så lyckas den här EU-apparaten skapa sådana regler där en kolsänka betraktas som utsläpp, och till slut applåderar man det dessutom och anser att det är ett bra beslut.

I EU-förhandlingar får du aldrig det beslutet du eftersträvar― EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete

EU:s klimatkommissionär Miguel Arias Cañete säger ändå att EU bör framstå som ett föredöme i kampen mot klimatuppvärmningen och att det i den här frågan inte finns alltför mycket flexibilitet.

Dessutom anser han att medlemsländerna gick Finland till mötes

- Finland fick ett bra beslut - men kanske inte det som landet ville. Men i EU-förhandlingar du får aldrig det beslutet du eftersträvar

Det slutliga beslutet tas i de trepartsförhandlingar som inleds mellan ministerrådet, EU-parlamentet och kommissionen.

- Inte kan det åtminstone bli sämre, säger en besviken Tiilikainen.

Läs mera:

Vadå kolsänkor och vad käbblar de riktigt om? Finlands och EU:s skogsgräl "avgör framtiden för Finlands skogsindustri"

EU-parlamentet ska på onsdag rösta om ett miljöförslag som kan få stora följder för Finland. Förslaget gäller skogen som kolsänka, och Finland har lobbat febrilt inom EU för att få parlamentet att ändra sig. Men vad handlar det riktigt om?

Läs också