Hoppa till huvudinnehåll

Förskolebarn flyttar från Halmstadsgården i Hangö - inneluften granskas grundligt

Bland annat här på Halmstadsgården kommer förskolekuratorn att finnas till hands.
Dagisbarnen får fortsätta leka på gården. Bara förskolebarnen flyttar från Halmstadsgården. Bland annat här på Halmstadsgården kommer förskolekuratorn att finnas till hands. Bild: YLE/Malin Valtonen halmstadsgården

Halmstadsgården i Hangö kommer att genomgå ett antal åtgärder för att staden ska få bukt på den dåliga inomhusluften. Byggnaden kommer ändå inte att tömmas.

Halmstadsgårdens arbetsgrupp har under sitt första möte beslutat att daghemsavdelningen Vuoronallet kommer att tömmas för att undersökningar och reparationer ska kunna genomföras.

- Förskolebarnen i gruppen flyttar i november till Hangonkylän koulu. De övriga barnen i Vuoronallet stannar i Halmstadsgården, säger Birgitta Mannström, chef för småbarnspedagogiken i Hangö.

Hon säger att det är ungefär 40 barn som flyttar.

- Alla de barnen kommer inte att gå i Hangonkylän koulu, men eftersom där fanns lediga lokaler utnyttjar vi dem nu.

Huset måste inte tömmas

Mannström vågar inte säga när barnen kan komma tillbaka till Halmstadsgården.

- Läget är ju inte så farligt som man kunde tro, så det krävs väl inga riktigt stora ingrepp i byggnaden. Hälsomyndigheterna har inga krav på att byggnaden måste tömmas, säger Mannström.

Hon konstaterar att de reparationer och mätningar som ska göras orsakar vissa olägenheter.

På dagen är Vuoronallet en finskspråkig grupp men på kvällar, nätter och veckoslut finns också svenskspråkiga barn i gruppen.

Ventilationskanaler rengörs

Hela husets ventilationskanaler ska rengöras. Ventilationen ska mätas och justeras under veckorna 44-46.

Verksamheten i byggnaden kan fortsätta normalt under dessa arbeten.

Medan köket undersöks kan ersättande funktioner behövas.

Konstruktionerna i lokalerna ska granskas. Det ska utredas om damm och smuts i inomhusluften kan bero på materialen i byggnaden.

Informationsmöten för personal och föräldrar

Avloppen undersöks och man ska också titta närmare på hur byggnaden städas.

Daghemspersonalen ska informeras på måndag (16.10) och för föräldrarna ordnas ett informationsmöte 26.10.

I det första mötet som Halmstadsgårdens arbetsgrupp höll deltog representanter för utbildningsbyrån, småbarnspedagogiken, daghemmet, arbetarskyddet, företagshälsovården, rådgivningarna, intern service, företaget Inspector Sec och Sydspetsens miljöhälsa.