Hoppa till huvudinnehåll

Kostnaderna, skuldbördan och skatterna ska ner i Karleby

Gågatan i Karleby
Gågatan i Karleby Bild: Nathalie Lindvall karleby gågata

Stadsdirektör Stina Mattila i Karleby presenterar ett hårt åtstramat budgetförslag för 2018. Kostnaderna ska ner, skuldbördan minskas och samtidigt vill man på sikt lätta på skatterna.

Under mandatperioden 2018 till 2021 ska staden få ekonomin i balans. Det här innebär att man gör förändringar i kostnads- och servicestrukturen.

De största ingreppen görs i sådana tjänster som staden inte är tvungen att erbjuda invånarna.

När inkomsterna inte stiger måste man i stället skära ner utgifterna, skriver Mattila i sitt förslag.

Karlebys stadsdirektör Stina Mattila.
Stina Mattila. Karlebys stadsdirektör Stina Mattila. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén stina mattila,Karleby,stadsdirektörer

Nämnderna sparar 2,1 miljoner

Koncernstyrningen förstärks och man fortsätter med de planerade skolnedläggningarna. Man har skurit ner nämndernas förslag med totalt 2,1 miljoner euro.

Samtidigt skjuter man till 4 miljoner euro för köptjänster inom hälso- och sjukvård.

möcs
möcs Bild: Nathalie Lindvall patient

Kulturen skärs ner med 5 procent under nästa år, här har stadens kostnader hittills legat över medeltalet i landet. Det är främst understöden till teatern, orkestern och muséerna som naggas i kanten.

Staden reserverar 700 000 euro för att fortsätta planera skol- och dagvårdsnätet.

Litet plus räcker inte till

Trots de förslagna sparåtgärderna kommer budgetförslaget för 2018 endast att ge staden ett litet plus och nu finns det inte längre något spelrum, skriver Mattila.

Med ett blygsamt plusresultat får man inte stadens ekonomi i balans och det här visar enligt Mattila på hur nödvändigt det är att skära i kostnaderna.

De förväntade inkomstskatteintäkterna beräknas sjunka med 1,3 miljoner enligt de senaste prognoserna och på grund av lagändring kommer inkomsterna från småbarnspedagogiken att sjunka med 600 000 euro.

Barn som leker vid Kyrkbackens daghem i Karleby
Inkomsterna från småbarnspedagogiken kommer att sjunka. Barn som leker vid Kyrkbackens daghem i Karleby Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist kyrkbackens daghem

En av ljuspunkterna i beräkningarna är Karleby vatten som går 1,5 miljoner på plus i år.

De mest osäkra faktorerna i budgeten är att staden riskerar att vara för optimistisk i uppskattningen av skatteintäkter och stigande marknadsränta samt om hälso- och sjukvårdskostnaderna stiger med mera än den tillåtna procenten.

Budgeten grundar sig på en bibehållen kommunalskatt på 21,75 procent. Under 2019 och 2020 strävar man till att sänka skatten.

Fastighetsskatten bibehålls på nuvarande nivå.

Saktar ner på investeringarna

Stadens avkortningar på långfristiga lån uppgår till 43,5 miljoner euro och för att avkorta lånen och betala nya investeringar behöver staden ett lån på 48,1 miljoner euro.

Investeringstakten kommer att bli lite långsammare nästa år. De största projekten är byggandet av Chydenius skola och räddningsverkets byggprojekt som förverkligas genom leasingavtal.

Karleby brandstation
Karleby brandstation Bild: Nathalie Lindvall brand- och räddningsverksamhet,räddningsverksamhet,räddningsbåt

Under åren 2018 till 2019 kommer staden inte att finansiera några nybyggen med ytterligare lån.

Renoveringen av bottenvåningarna i stadshusets A- och B-flyglar fortsätter och för trafikleder reserverar staden 3,5 miljoner euro.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten