Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Lions Club Ekenäs behöver inte betala hyra för lager

Axxells skolhus i Ekenäs.
Lions Club Ekenäs har sitt lager på Raseborgsvägen 5 i Ekenäs. Axxells skolhus i Ekenäs. Bild: YLE / Pia Santonen andra stadiet,Raseborg,Ekenäs

Lions Club Ekenäs får kanske använda ett lager på Raseborgsvägen 5 i Ekenäs utan att betala hyra. Det här gäller i så fall till och med den 31 december nästa år.

Stadsstyrelsen i Raseborg ska på måndag (16.10) behandla ärendet om Lions Club Ekenäs och lagret på Raseborgsvägen 5 i Ekenäs där den gamla sjukvårdsskolan fanns.

Förslaget är att klubben får använda lagret hyresfritt eftersom verksamheten uppfyller stadsstyrelsens reglemente om vilka föreningar som får använda stadens lokaler utan att betala hyra.

Stadens regler för hyror och subventioner

Raseborgs stadsstyrelse fattade 1 februari 2010 beslut om bidrag och hyror för lokaler.

Då man ser på hyrorna så ger staden följande föreningar rätt att utan avgift använda de lokaler som staden äger:

  • Ungdoms-, kultur- och pensionärsföreningar samt andra föreningar och sammanslutningar som har en verksamhet som aktiverar medlemmarna eller som har en hälsofrämjande eller förebyggande effekt på föreningens medlemmar.
  • Föreningar (till exempel byaråd) som genom sin verksamhet stöder och främjar närdemokrati.
  • Politiska partiers eller grupperingars lokalorganisationer får använda stadens lokaler för möten.

Staden gör upp nya regler

Det här gäller i så fall till och med den sista december 2018 eftersom staden håller på att göra ett nytt reglemente. Staden vill med hjälp av nya regler se till att föreningar, organisationer och sammanslutningar behandlas jämlikt.

Hyresfriheten blev aktuell eftersom stadssekreteraren i Raseborg hade beviljat Lions Club Ekenäs lov att använda stadens lokaler utan att betala hyra.

Stadsstyrelsen gick inte med på det här utan tog över ärendet, som alltså behandlas igen på måndag.

En grupp tjänstemän utreder nu bland annat hyresfrihet för föreningar och andra aktörer. Arbetet ska vara klart i januari 2018.