Hoppa till huvudinnehåll

Pargaselever extraknäcker oftare än andra - finns det ett samband med att flickor samtidigt känner sig utmattade?

Köpmansgatan i Åbo.
Köpmansgatan i Pargas. Köpmansgatan i Åbo. Bild: Yle/Lotta Sundström pargas centrum

Enligt en enkätundersökning som Institutet för hälsa och välfärd THL har gjort utmärker sig högstadieeleverna i Pargas med att jobba mycket vid sidan av studierna.

Den nationella undersökningen görs kommunvis och resultaten uppvisar stora skillnader mellan de åboländska kommunerna.

Pargasungdomarna jobbar en hel del, de dricker lite mindre än genomsnittet och är mer skoltrötta.

"Fler fritidsaktiviteter borde ordnas"

Kalle Grönroos, ordförande för Pargas Malms ungdomsförening, är inte överraskad över den höga andelen arbetande unga.

- Det låter rimligt, jag började själv arbeta då jag gick på nian. Det är ganska små kretsar här, så om jag spekulerar är det väl så att man får jobb till exempel på en matbutik via nån bekant, säger Grönroos som själv går i gymnasiet.

Grönroos hade däremot väntat sig att en större andel skulle tycka att det händer för lite i staden.

Ungefär 34 procent av ungdomarna tycker utbudet av fritidsintressen är tillräckligt, vilket motsvarar det nationella genomsnittet.

- Det finns ju fritidsaktiviteter som till exempel fotboll, men det man klagar på, enligt min uppfattning, är att det inte ordnas något i stan på helgerna.

Inverkar den höga andelen som jobbar på hur många som går på evenemangen?

- Det skulle jag inte säga. När det väl ordnas evenemang kommer det nog folk, men det har helt enkelt inte funnits så mycket att gå på.

Många flickor utmattade

Samtidigt visar ändå enkäten som Institutet för hälsa och välfärd har gjort att Pargaseleverna sticker ut också på ett annat sätt - de är nämligen mer skoltrötta än andra elever.

Framför allt lider flickor i Pargas av skoltrötthet. Hela 23,2 procent av flickorna i åttonde och nionde klassen säger att de är utmattade.

För att man ska anses vara utmattad ska följande kriterier uppfyllas: att eleven är så trött att den känner sig utmattad, att man förringar studiernas betydelse, att man förhåller sig likgiltig till skolarbetet, att man upplever en känsla av otillräcklighet.

Framför allt är det ambitiösa flickor i högstadiet och gymnasiet som upplever den här typens skoltrötthet.

Läs mera:

Alkohol inte intressant i Åbohögstadier – "Det är mer trendigt att idrotta och leva hälsosamt"

Högstadieeleverna i Åbo dricker och röker mindre än högstadieelever i andra kommuner. Det visar THL:s riksomfattande enkätundersökning.

Läs också