Hoppa till huvudinnehåll

Studentkårsordförande vill se en enda högskola i Vasa

Juuso Aaltonen, styrelseordförande för Vasa universitets studentkår
Juuso Aaltonen, styrelseordförande för Vasa universitets studentkår. Juuso Aaltonen, styrelseordförande för Vasa universitets studentkår Bild: Yle/Anna Kurtén Juuso Aaltonen

Vasa universitets studentkårsordförande Juuso Aaltonen ser en fusion av högskolorna i Vasa som en nödvändighet för att trygga regionens högskoleutbildning. Vasa borde ta modell av Tammerfors, säger han.

Undervisningsministeriet är på slutrakan med sin vision för hur högskoleutbildningen år 2030 ska se ut. Arbetet inleddes i vintras och resultaten ska presenteras inom oktober månad.

Vasa universitet
Vasa universitets campusområde Vasa universitet Bild: Yle/Anna Kurtén Vasa universitet

I Vasa finns sex högskoleutbildningar i dag, men frågan är hur många de ska vara i framtiden.

För Vasas del är det Vasa universitet som fått i uppdrag att dra upp riktlinjerna för framtiden. Tre alternativ presenteras för den framtida högskoleutbildningen i Vasa.

Samarbete eller fusion

Alternativ ett är att fördjupa och utveckla det nuvarande samarbetet mellan högskolorna.

Alternativ två är att utöka samarbetet inom forskningen, till exempel genom energilaboratoriet VEBIC.

Alternativ tre är att fusionera högskolorna i Vasa för att effektivera användningen av resurser.

Academill i Vasa.
Åbo Akademi i Vasa Academill i Vasa. Bild: Yle/Sarah Karjalainen academill,Vasa,Österbotten

Alla stadens högskolor har fått ge utlåtanden om visionen och man har också involverat bland andra Vasa stad och näringslivet i diskussionerna.

"Exceptionellt läge i Vasa"

Vasa universitets studentkår har inte ännu tagit någon officiell linje i frågan men styrelseordförande Juuso Aaltonen säger gärna sin personliga åsikt.

Juuso Aaltonen, styrelseordförande för Vasa universitets studentkår
Juuso Aaltonen säger att högskolestuderandena är viktiga för Vasa. Juuso Aaltonen, styrelseordförande för Vasa universitets studentkår Bild: Yle/Anna Kurtén Juuso Aaltonen

- Jag ser en fusion av högskolorna som helt nödvändig för att högskoleutbildningen i Vasa ska bevaras.

- Här finns sex högskolor eller högskoleenheter och 70 000 invånare. Det är exceptionellt. Genom en fusion skulle högskoleutbildningen här stärkas och man kunde erbjuda en mångsidigare helhet med hjälp av Åbo Akademi och Hanken.

Aaltonen är aktiv inom både studentkretsar och Samlingspartiet. Han föreslås ta över ordförandeposten för partiets kommunalorganisation i Vasa i höst.

I Tammerfors fusioneras högskolorna 2019

Då det gäller framtiden drar Aaltonen paralleller till Tammerfors. Där fusioneras stadens tre högskolor år 2019.

- Varför skulle det inte lyckas också i Vasa?

Aaltonen säger att han förstår att det i Vasa finns en språklig utmaning men han tror att man kunde bygga upp en trespråkig helhet på finska, svenska och engelska.

Svenska handelshögskolan i Vasa
Hanken i Vasa Svenska handelshögskolan i Vasa Bild: YLE/Rolf Granqvist hanken i vasa

- Hanken har också engelskspråkiga examina fast det är en svenskspråkig högskola. Vi går alltmer mot att grundexamina blir engelskspråkiga.

Aaltonen påpekar att tanken på en gemensam högskola i Vasa inte är ny.

Studerande i pulkabacken
Studerande i pulkabacken Bild: Yle/Roger Källman studerande,pulkåkning

- Redan då universitetets campusområde byggdes på 1990-talet föreslogs det att det skulle bli tvåspråkigt men det rann ut i sanden. Nu finns möjligheten igen.

Ökad valfrihet

Om högskolorna i Vasa slogs ihop skulle studenternas valfrihet öka, säger Juuso Aaltonen.

- Då kunde man bygga upp tvärvetenskapliga helheter och komplettera sitt huvudämne med helheter inom andra ämnen.

- Vi borde också samarbeta mer över landsgränserna och bli bättre på att utnyttja de möjligheter som Umeå universitet erbjuder.

Juuso Aaltonen, som själv har rötterna i Björneborg, säger att all den utbildning som finns i Vasa ger staden mycket livskraft.

- Det märks att staden är stolt över sina högskolestuderande. Den här staden behöver oss.

SHS säger nej

Hankens studentkår säger tvärt nej till att fusionera högskolor i Vasa.

- Vi vill att Hanken ska vara en separat högskola också i framtiden. Det ger oss en unik position i och med att Hanken är den enda fristående handelshögskolan i landet, säger studentkårsordförande Karri Lumivirta.

- För oss fungerar det bra att ha verksamhet på två orter, i Helsingfors och Vasa. Vi vill att det ska fortsätta så.

ÅAS: Vi vill inte föra den diskussionen

Också Åbo Akademis studentkår säger absolut nej till att fusionera utbildningar.

- Vår åsikt är helt klart att Åbo Akademi också i framtiden ska vara det starka svenskspråkiga universitetet i Finland, också i Vasa, säger styrelseordförande Pontus Lindroos.

Pontus Lindroos.
ÅAS styrelseordförande Pontus Lindroos Pontus Lindroos. Bild: Yle/Linus Hoffman pontus lindroos

- Jag skulle inte vilja gå in i en fusionsdiskussion överhuvudtaget.

Novium avvaktar

Yrkeshögskolan Novias studerandekår har inte ännu någon officiell linje när det gäller alternativen för framtiden.

- Det har varit en intensiv höst och vi har inte hunnit sätta oss in i frågan ännu, säger kårordförande Jenny Melin.

Novias flagga på Brändö i Vasa.
Novias flagga på Brändö i Vasa. Bild: YLE/ Marcus Lillkvist yrkeshögskolan novia

Vasa universitet tror mer på samarbete än fusion

Vasa universitets rektor Jari Kuusisto ser inte själv en fusion av högskolorna i Vasa som det mest sannolika alternativet.

Jari Kuusisto
Jari Kuusisto Jari Kuusisto Bild: Katja Lösönen / www.katjalosonen.com Jari Kuusisto,vaasan yliopisto

- Det är förstås länge kvar till år 2030 och det är svårt att förutspå sannolikheter, men ett utökat samarbete är det vi fokuserar mest på. En fusion är det mest utmanande alternativet att förverkliga.

Kuusisto säger att alla högskolor i Vasa är eniga om att utöka samarbetet.

- Det sker hela tiden. Men på det sättet når vi kanske inte undervisningsministeriets ambitiösa mål.

De sex högskolorna i Vasa har tillsammans över 13 000 studerande och erbjuder över 30 examina.