Hoppa till huvudinnehåll

Bildningsnämnden i Malax kämpar för att minska budgetöverskridningarna – många nedskärningar att vänta

Närbild på en elevs hand som skriver i matematikboken.
Närbild på en elevs hand som skriver i matematikboken. Bild: Mostphotos Tvärhand,skolan (fenomen),matematik,undervisning,elever

Bildningsnämnden i Malax jobbar hårt för att möta styrelsens krav att minska budgetöverskridningarna med hälften. I framtiden blir det mindre pengar bland annat för materialanskaffning och skolskjutsar.

På ett budgetseminarium förra veckan gick Malaxstyrelsen in för att alla nämnder måste minska sina budgetöverskridningar med hälften. Det innebär stora utmaningar för bildningssidan i Malax där överskridningarna är stora.

På måndagens möte fick bildningsnämnden kämpa med att hitta inbesparingar inom alla avdelningar.

Yngre lärare kostar mindre

Då det gäller det gemensamma skolväsendet, alltså högstadiet och gymnasiet, är budgetöverskridningen 119 000 euro.

Det betyder att bildningsnämnden måste minska överskrindingarna med 60 000 euro för att möta styrelsens krav.

Genom pensioneringar hoppas man kunna spara in 12 000 euro.

- Det är flera som kommer att gå i pension och genom att anställa yngre förmågor minskar utgifterna då de inte får lika hög lön som en lärare som varit länge i jobb, säger bildningsdirektör Agneta Martin.

För att minska överskridningarna blir det också nedskärningar av materialanslag och nedskärningar av skjutskostnaderna. Bildningsnämnden tänker spara in 10 000 euro på material och 10 000 euro på elevtransporter.

Minskat antal lärotimar

Då det gäller kommunens skolväsende och eleverna i årskurs 1 till 6 ligger bildningsnämnden nu 182 000 euro över ramen.

Överskridningen beror bland annat på att antalet lärartimmar ökat och att antalet biträden har ökat. Elevantalet har också ökat i alla skolor.

Även här måste bildningsnämnden minska överskridningen med hälften. De föreslagna åtgärderna är 89 000 euro

Det betyder nedskärningar i lönebudgeten genom pensioneringar, men bildningsnämnden tar också bort 17 000 euro på lärotimmar.

- Jag tror vi kommer att kunna minska timmarna automatisk. Till exempel har flera flytingfamiljer flyttat från Petalax till Vasa. Med färre elever krävs mindre resurser, säger Martin.

Också de yngre eleverna kan vänta sig nedskärningar i material. Bildningsnämnden planerar också spara in pengar på skolskjutskostnader.

- Vi har stora årskurser som börjar trean och inte längre fyller kriterierna för att få skolskjuts.

Mindre pengar för utbildning av personal

Överskridningen av budgetramen då det gäller småbarnspedagogiken är 273 000 euro som ska minskas med hälften.

Här hoppas bildningsnämnden bland annat kunna minska på kostandena på morgon- och eftermiddagsverksamheten. Det eftersom den stora årskullen barn födda 2009 från och hösten 2018 inte längre utnyttjar tjänsterna.

Också införskaffning av material för de yngsta kommer att naggas i kanten. Det kommer inte att finna lika mycket pengar för utbildning av personalen.

Då det gäller nedskärningarna inom bildningen och kravet att minska överskridningarna med hälften påminner bildningsdirektör Agneta Martin att inget ännu är hugget i sten.

- Vi har inte de slutgiltiga siffrorna ännu och budgeten lever mycket under hösten medan vi ännu jobbar med den.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten