Hoppa till huvudinnehåll

Grankulla varnar för råttor - höstskörden och byggarbeten får dem att frodas

Brunråtta.
Brunråtta. Bild: Hans-Jörg Hellwig brunråtta

Ett flertal grankullabor rapporterar om att de har sett råttor i närheten av Thurmans lekpark. Samtidigt ger staden instruktioner om hur man ska bekämpa spridningen av skadedjuren.

I samband med bygget av västmetron rapporterade Yle Huvudstadsregionen om att råttor har drivits fram ur sina gömställen. Nu lyfter också Grankulla ett varningens finger och uppmanar invånarna att bekämpa råttorna i tid.

Anna-Lena Granlund-Blomfelt är miljöchef i Grankulla. Enligt henne har mängden anmälningar stigit under den senaste tiden.

– Det har kommit anmälningar om råttor på både privata områden och på allmänna platser. Det verkar vara en trend i hela huvudstadsregionen.

Thurmanska lekparken, med träd i höstfärger i barkgrunden.
Grankullabor har rapporterat om råttor i Thurmans lekpark. Thurmanska lekparken, med träd i höstfärger i barkgrunden. Bild: Yle / Petter Blomqvist lekparker,Grankulla,höst,höstfärger,barn (familjemedlemmar),thurmansparken

Granlund-Blomfelt säger att staden för tillfället håller på att bekämpa råttor i området kring tågstationen.

Staden ansvarar för bekämpningen på allmänna platser. I privata husbolag är det på eget ansvar att sköta om skadedjursbekämpning.

Det är vanligt att man ser råttor där det byggs eller utförs sprängningsarbeten. När råttornas gömställen i kloaker och avlopp grävs upp rör de sig oftare vid markytan och är lättare att upptäcka.

I Grankulla ansvarar Esboregionens miljö- och hälsoskydd för hälsoskyddslagen och de bestämmelser som gäller bekämpning av skadedjur.

Så här förebygger du råttor

Råttor trivs på fuktiga platser där de kan gräva sig under marken, som vid vattenrör och kablar. De kan ta sig in i många små skrymslen, det räcker med ett hål med en diameter på 2,5 centimeter.

De viktigaste är preventiva åtgärder, oftast genom att se till att råttorna inte har lätt att hitta mat.

- Hushållsavfall ska förvaras i täta kärl och området kring kärlen ska hållas rent.

- Om man komposterar på egen gård ska komposten vara utformad så att råttorna inte kommer in i den. Dessutom så ska bioavfallet gärna täckas med strömaterial.

- Råttor äter gärna matrester de kan hitta i skräp från snabbmat, så det är viktigt att inte skräpa ner på allmänna platser.

- Inomhus rekommenderas användning av fällor och i svårare fall råttgift. Om råttgift används ska det placeras i särskilda beteslådor som ska vara tydligt märkta, både på lådan och i området i närheten. Berätta också för grannar om du lagt ut råttgift, så att inga barn eller husdjur kommer till skada.

Om de egna knepen inte räcker till är det bäst att söka professionell hjälp.

Källa: Esboregionen miljö- och hälsovård

Komposten är en risk

Det kommer ofta fler råttor under hösten. En av de stora bovarna är öppna komposter där det dumpas matrester. Till exempel fallfrukt från äppelträd och bärbuskar är ett smörgåsbord för råttor.

Bioavfall i en papperspåpse.
Komposteringskärl ska alltid vara stängda så att de inte blir en matplats för råttor. Bioavfall i en papperspåpse. Bild: YLE/Mira Myllyniemi matrester

Det är ändå ofta svårt för en privatperson att utrota råttorna på sin gård, eftersom de lever på ett relativt stort område.

– Även om du sköter om din gård så att råttorna inte trivs kan det hända att grannen lämnar komposten öppen, säger Granlund-Blomfelt.

Anna-Lena Granlund-Blomfelt
Miljöchef Anna-Lena Granlund-Blomfelt Anna-Lena Granlund-Blomfelt Bild: Yle / Petter Blomqvist Grankulla,miljö,Anna-Lena Granlund-Blomfelt

Smittospridare

Främsta oron med råttor är att de sprider sjukdomar. De kan bland annat sprida bakterier som orsakar Leptospiros, också kallad fältfeber.

De sprider också stafylokocker som kan orsaka sårinfektioner och i värsta fall vara resistenta mot antibiotika. Dessutom bär de ofta på salmonella.

Det bästa sättet att gå till väga är preventiva åtgärder, så som täta avfallskärl och att undvika nedskräpning. Att helt utrota råttorna är ändå knappast möjligt.

– Där det finns människor så finns det råttor, så är det bara, säger Granlund-Blomfelt.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen