Hoppa till huvudinnehåll

LNG-gasen kör över rörgasen – Fortums investeringar i Tyskland riskabla

staplade rör
Gasrör till Nordstream 2 i Koverhar i Hangö. staplade rör Bild: Monica Slotte / Yle Koverhar,gasledningar,Nord Stream,Hangö,Hangö hamn,gasrör hangö

Dyra investeringar i gasrör höjer priset på rörgas. Det gör att den gas från Ryssland som Fortum vill investera i kan få svårt konkurrera i framtiden.

När Yle på lördagen skrev om Fortums anbud på det tyska energibolaget Uniper frågade en del i kommentarerna hur det är möjligt att rörgasen kan bli dyrare än flytande LNG-gas.

Frågan är viktig eftersom halvstatliga Fortum avser att investera upp till åtta miljarder euro i ett bolag som förmedlar rörgas till Tyskland. Rörgasen kan endast konkurrera i framtiden om den är minst lika billig som flytande naturgas; så kallad LNG-gas.

Gazpromin kaasukompressiaseman laitteita Viipurin Portovayassa
Gazpromin kaasukompressiaseman laitteita Viipurin Portovayassa Bild: Yle / Liisa Lehmus Gazprom,naturgasnät,naturgas,gasledningar

Gasrör är dyra

Professorn i teknisk fysik vid Aaltouniversitet Peter Lund varnar för att rörgasen är en riskfylld investering. Trots att LNG-gasen är nedkyld naturgas som måste fraktas med farttyg till köparen kan rörgas direkt från oljekällorna bli dyrare.

- Flytande naturgas kan säljas globalt. Rörgas kan bara säljas där var det finns gasrör. I Europa kommer största delen av gasen från Ryssland. Det är i dag möjligt tack vare ett utbyggt nät av gasrör. Men rörgas kräver investeringar i framtiden.

Peter Lund är professor i teknisk fysik vid Aaltouniversitet.
Peter Lund är professor i teknisk fysik vid Aaltouniversitet. Peter Lund

En av dessa investeringar är det planerade gasröret Nordstream 2 genom Östersjön. Förutom att det delvis seglar i politisk motvind kommer det att bli dyrt.

- Det kommer att kosta flera miljarder euro om det går igenom. Uniper har förbundit sig att bekosta det med ungefär en miljard. Och då gäller det bara sträckan från Ryssland till Tyskland, säger Peter Lund.

Gasfält nära Poltava i januari 2006 då Ryssland hade stängt gaskranarna
Gasfält nära Poltava i januari 2006 då Ryssland hade stängt gaskranarna Bild: EPA/SERGEY DOLZHENKO poltava

Ryska rör i dåligt skick

Det är tusentals kilometer från Sibirien till västra Ryssland. Enligt Peter Lund är de rören inte mera i gott skick.

- Där behövs reparationer som kan kosta tiotals miljarder. Om man ser på helhetspriset över lednigarnas livscykel säger många att LNG-gasen blir konkurrenskraftig.

LNG-gasen är framgångsrik

I början av 2000-talet stod LNG-gasen för endast en fjärdedel av all gasförbrukning. I dag är 40 procent av den använda gasen LNG-gas. Den kommer från oljekällor runt om i världen där gasen kan tas till vara billigt.

Speciellt USA har under de senaste åren ökat sin produktion av LNG-gas. Man har hittat så mycket billig skiffergas i USA att det har lett till överproduktion. Också Mellanöstern och Australien producerar mycket LNG-gas.

En rigg för att borra efter skiffergas i Pennsylvania
En rigg för att borra efter skiffergas i Pennsylvania Bild: EPA/JIM LO SCALZO skiffergas

Den internationella energiorganisationen IEA i Paris har signalerat att LNG:s andel på energimarknaden kommer att växa avsevärt. Man räknar med att LNG- gasen om 30 år kommer att stå för över hälften av all gasanvändning.

- Skiffergas finns överallt i världen. Man räknar med att reserverna är fyra till fem gånger större än traditionella naturgasfyndigheter, säger Peter Lund.

Billigare att kyla ner gas än att bygga gasrör

En del läsare har i Yle:s kommentarsfält undrat hur det är möjligt att LNG blir billigare än rörgas då det kostar att kyla ner den. LNG är ju vanlig naturgas som kyls ner så den blir flytande. Det kräver energi.

Peter Lund är helt införstådd med att en del av den naturgas som utvinns måste offras på att kyla ner gasen till LNG. Det är ett svinn som höjer LNG-gasens pris.

LNG-gasen kräver också specialbyggda hamnar och farttyg. Men också om rörgasen lokalt kan vara konkurrenskraftig leder den stora produktionen i USA, Australien och Mellanöstern till att det kommer ut stora mängder billig LNG- gas på marknaden.

- För tio till femton år sedan var rörgasen billigare, men LNG- gasen utvecklas mycket snabbt. Efterfrågan på LNG växer och produktionspriset sjunker, säger Peter Lund.

Långa köpavtal ökar riskerna med rörgas

Också prissättningen av rörgas har väkt frågor.

- Rörgasens pris bestäms mellan få parter. Ofta i ett avtal mellan en producent och en konsument. Avtalen är typiskt långvarig eftersom det tar länge att betala av på rörledningarna. I Europa är det ofta Gazprom i Ryssland som säljer och Uniper i Tyskland som köper, säger Peter Lund.

I motsats till det här säljs LNG på den globala marknaden där efterfrågan och utbud bestämmer priset.
Priset på LNG följer variationerna i oljepriset

Priset på rörgas baserar sig på ofta långvariga avtal mellan en kund och en producent. Ofta är avtalstiden tio till femton år.

Rörgasens pris har redan sjunkit

För tio år sedan då LNG var klart dyrare än rörgasen hade Ryssland i praktiken monopol på gas i Europa. Då lyckades Ryssland förhandla sig till bra priser på naturgasen. Priset var bundet till genomsnittspriset på olja. Under andra hälften av 2010-talet var oljepriset högt.

- När amerikanerna började använda mera skiffergas sjönk efterfrågan och priset på stenkol. Europeiska kraftverk kunde köras på billigt amerikanskt stenkol. Stenkolsenergin blev då billigare än naturgasenergin, säger Peter Lund.

Det ledde till att Ryssland fick lov att sänka priset på sin naturgas. Både Italien och Uniper har redan omförhandlat sina priser.

Bildmontage uppifrån av LNG-terminalen i Fjusö i Joddböle i Ingå.
Bildmontage uppifrån av LNG-terminalen i Fjusö i Joddböle i Ingå. Bild: Gasum Oy/© Lentokuva Vallas Oy fjusö

Ännu lägre gaspriser kan leda till politisk kris i Ryssland

Nu investerar man i Finland och på andra håll i Europa på LNG-terminaler. Det kommer i framtiden att pressa gaspriset ännu lägre.

- Det är svårt att veta hur mycket Ryssland kommer att gå med på att sänka gaspriset. Den ryska staten får över hälften av sina intäkter från energiexporten. Ryssland tjänar ungefär hundra miljarder euro per år på sin gasexport till Europa, säger Peter Lund.

Han påpekar att Ryssland förlorar tio till tjugo miljarder om priset prutas med tio till tjugo procent.

- Det kan till och med orsaka politisk oro. Därför kommer Ryssland att hålla fast vid gamla avtal så länge det går.

Peter Lund bedömer att de länder som har gasavtal med Ryssland kommer att börja räkna på kostnaderna för LNG-terminaler. LNG-terminalernas pris jämfört med priset på rörgas kommer att avgöra om Ryssland får sin gas såld eller inte. Och om Uniper kommer att kunna fortsätta som förmedlare av rysk rörgas.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes