Hoppa till huvudinnehåll

Stark tillväxt i Åbo - men ännu syns stigande skatteintäkter inte till

Annonsen i HBL
Det går bra för Åbo och man har bland annat ett positivt problem med allt fler barn som behöver plats i daghem och skola. Men ännu syns det inte som ökade skatteintäkter. Annonsen i HBL Bild: Yle/Nina Bergman Hufvudstadsbladet,Åbo,annonser,hbl

Arbetslösheten har äntligen tydligt sjunkit i Åbo och antalet långtidsarbetslösa har minskat.

Det är goda nyheter för Åbo som är mitt inne i det som kallas för en positiv strukturförändring.

Stadsdirektör Aleksi Randell försöker ändå hålla tömmarna strama inom Åbo stad för att se till att inte kostnaderna skenar iväg.

Aleksi Randell.
Aleksi Randell slutar som stadsdirektör i Åbo innan fullmäktige hinner behandla hans sista budgetförslag. Aleksi Randell. Bild: Åbo stad Åbo,randell

- Den positiva strukturförändring som vi upplever nu syns inte riktigt ännu i stadens ekonomi. Däremot innebär den positiva utvecklingen att våra utgifter ökar, berättar Randell som på måndagen presenterade sitt sista budgetförslag som Åbos stadsdirektör.

Ökade utgifter och stigande skatteintäkter går i otakt

Att utgifterna ökar beror enligt Randell framför allt på att det finns ett stort behov av specialsjukvård bland annat för att befolkningen blir äldre. Samtidigt ökar också antalet småbarn och skolelever i staden med 150 barn per år och Åbo blir tvungen att rikta mer resurser till skolor och daghem.

Dessutom har tre stora investeringar nu blivit klara – Åbos stadsteater, bollhallen och den nya Syvälahtiskolan på Hirvensalo är fem före klar. Det innebär högre driftskostnader per år.

Förbättrade sysselsättningssiffror i alla större städer

Randell förklarar att de sjunkande arbetslöshetssiffrorna i Åbo kanske ändå inte beror på att det de facto går bra för många företag i regionen eller att Åbovarvet genomgår en lysande utveckling.

- Arbetslöshetssiffrorna har förbättrats i alla de större städerna i landet, så det är inte den positiva strukturförändringen som har förorsakat något stort skutt i sysselsättningssiffrorna, konstaterar Randell.

Arbetslösheten i de största städerna

Tammerfors 14,2 %
Åbo 14,0 %
Uleåborg 14,0 %
Helsingfors 11,2 %
Vanda 10,2 %
Esbo 9,3 %

I augusti 2016 var arbetslöshetsgraden i Åbo 16,7 %.
Arbetslöshetsgraden i hela landet sjönk med två procentenheter under år 2016.

Arbetslöshetsgraden låg i augusti på 14 procent i Åbo. Bara Tammerfors har högre arbetslöshetssiffror bland de sex största städerna i landet med 14,2 procent arbetslösa.

- Allt över nio-tio procent måste betraktas som onormalt höga arbetslöshetssiffror, säger Randell. Vi borde nå under tio-procent sträcket.

Aleksi Randell säger att det självfallet är en fin och bra sak att det går så bra för många företag i regionen, men att Åbo fortfarande tampas med strukturella problem. Efterfrågan på arbetskraft möter inte nödvändigtvis utbudet.

Randells budgetförslag i ett nötskal

- Budgetens slutsumma är 1,5 miljarder euro
- Budgeten är en minusbudget med ett underskott på 26,3 miljoner euro
- Skattesatsen förblir 19,5 procentenheter
- Fastighetsskatten höjs eventuellt, beror på ett statligt beslut om fastighetsskatten
- Investeringar för 99,4 miljoner
- Nettoskulden stiger med 60 miljoner euro
- Åbo stads personal ökar med 46 personer, främst inom utbildnings- och hälsovårdsväsendet.
- Hälsovården kostar 654 miljoner euro
- Utbildning och daghem kostar 310 miljoner euro
- Stadsmiljön kostar 103 miljoner euro
- Fritidsaktiviteter kostar 73 miljoner euro.

Randell säger att Åbos befolkning är ”socio-ekonomiskt utmanande”, Åboborna är som helhet helt enkelt inte tillräckligt goda skattebetalare. Därför menar Randell att det viktigaste nu skulle vara att se till att Åboborna mår bra och jobbar så att de helt enkelt kan betala mer skatt.

- Om lönerna och förmågan att betala skatt förbättras så är det en mycket bra sak, säger Randell.

Byggboomen ett gott tecken

Aleksi Randell tror att den positiva strukturförändringen som pågår i regionen kommer att synas som ökande skatteintäkter om några år. Ett annat tecken på att det går bra för Åbo just nu är antalet beviljade bygglov.

- Priset på bostäder har länge varit betydligt lägre i Åbo jämfört med i Helsingfors, säger Randell. Men nu håller det här på att förändras. Vi behöver därför en jämn ström av nya bostäder, framför allt hyresbostäder. Där ökar köerna stadigt.

- Alla höghustomter som vi lyckas planlägga och bjuda ut går snabbt åt, berättar Randell.

Bostäder byggs i rasande takt i Åbo

- Färdigställda bostäder 2016: 1163 (1050 år 2015)
- Beviljade bygglov 2016: 707 (599 år 2015)
- Antal passagerare inom kollektivtrafiken 2016: 21,3 miljoner (20,2 miljoner år 2015)

Kommande synliga projekt i Åbo under de kommande åren är renoverandet av Åbos konserthus och så vill man utveckla området kring Aningaisbacken och Trätorget.

Konserthuset i Åbo är landets äldsta i sitt slag.
De anställda vid Åbos konserthus har länge lidit av dålig inomhusluft och trångboddhet. Nu ska renoveringen av huset förberedas genom olika utredningar. Själva renoveringsarbetet kommer ändå inte igång under år 2018. Konserthuset i Åbo är landets äldsta i sitt slag. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo konserthus,Åbo,hem & hus

Dessutom vill Åbo stad satsa stort på sitt universitetscampus och utvidga det man kallar för vetenskapsparken. En mer detaljerad plan för det här området ska stå klar ännu i år.

Ett ytterligare spetsprojekt som Randell vill lyfta fram är det man kallar för Smart and Wise Turku – alltså ungefär "det smarta och kloka Åbo".

Det handlar bland annat om att arbeta för att Åbo ska vara en koldioxidneutral stad år 2040. Dessutom ska man möjliggöra smidigare digitala lösningar. En konkret plan för det här projektet ska presenteras under nästa år.

Investeringar på kommande

Renoveringen av Åbos konserthus finns inte ännu med i budgetförslaget för år 2018. Däremot ska man investera 99,4 miljoner euro under år 2018 och 91,2 miljoner euro år 2019 på olika nybyggen och renoveringar.

Puolalan koulu i Åbo
Puolala skola ska renoveras under år 2018. Puolalan koulu i Åbo Bild: Yle/ Nora Engström puolalan koulu

De största byggprojekten är allaktivitetshuset i Syvälahti som ska inhysa bland annat daghem och skola för 940 daghemsbarn och skolelever. Huset ska tas i bruk sommaren 2018.

Ett annat stort projekt är allaktivitetshuset i Övre S:t Marie som ska inhysa 820 daghemsbarn och grundskolelever och stå klart i slutet av år 2018.

Dessutom byggs bland annat ett nytt daghem i Viinamäki i Nummisbacken, Puolala skola i Åbo centrum ska renoveras och Åbo yrkeshögskola på Råggatan 8 i Peltola ska likaså renoveras.