Hoppa till huvudinnehåll

555 invånare i Kronoby vill ha folkomröstning

Henrik Huhta, Mikael v Konow och Stig-Ole Nyman
Henrik Huhta, Stig-Ole Nyman och Mikael Konow vill se en folkomröstning om landskapstillhörigheten. Henrik Huhta, Mikael v Konow och Stig-Ole Nyman Bild: Nathalie Lindvall folkomröstning

På tisdagen överlämnades ett upprop till Kronoby kommun där 555 invånare vill ha en rådgivande folkomröstning om landskapstillhörigheten. Det ska behandlas brådskande i fullmäktige, säger tf kommundirektör Malin Brännkärr.

Bara tre veckor sedan beslöt kommunfullmäktige i Kronoby att inte ordna en rådgivande folkomröstning. Rösterna föll 14-13. Knappt hinner beslutet kallna innan fullmäktige igen tvingas ta upp frågan.

I uppropet undertecknat av 555 invånare kräver man en rådgivande folkomröstning och en bred samhällsdiskussion om konsekvenserna för Kronobys del.

- Vi vill ha folkomröstningen på våren 2018, säger Henrik Huhta. Mikael Konow och Stig-Ole Nyman gjorde Huhta sällskap när de överlämnade uppropet till kommunkansliet på tisdagen.

Malin Brännkärr
Frågan ska behandlas i brådskande ordning försäkrar tf kommundirektör Malin Brännkärr. Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall social- och hälsovårdsreformen (sote),vård- och landskapsreformen

Tf kommundirektör Malin Brännkärr säger att ärendet ska behandlas i brådskande ordning. Den 30 oktober tas det upp i kommunstyrelsen och den 13 november i fullmäktige.

Brännkärr ville inte destor mera kommentera innehållet i uppropet innan hon läst det.

Uppropet har undertecknats av 181 personer i Kronoby kommundel, 237 i Nedervetil och 137 i Terjärv.

Utbredd oro för vården

Österbottens förbund och det nya landskapet fattar besluten och där väger Kronoby lätt, säger Henrik Huhta.

- Vi är rädda att förlora närheten och inflytande över vården i landskapet Österbotten, säger Huhta.

Huhta säger att huvudsaken nu är att få information om konsekvenserna och en debatt.

- Så här långt har det bara handlat om åsikter, säger Huhta.

Nu har vi en möjlighet att få slut på en debatt som pågått hur länge som helst.

Huhta, Konow och Nyman menar att det handlar om mera än bara tillgång till tjänsterna på centralsjukhuset i Karleby. Det handlar också om inflytande, myndighetsutövning och stödtjänster.

Mikael V Konow, Henrik Huhta och Stig-Ole Nyman överlämande en namninsamling till Malin Brännkärr
Nyman, Huhta och Konow överlämnade uppropet till kommunen på tisdag. Mikael V Konow, Henrik Huhta och Stig-Ole Nyman överlämande en namninsamling till Malin Brännkärr Bild: Nathalie Lindvall vård- och landskapsreformen

Den här fungerande strukturen kan raseras när Österbottens landskap tar över ansvaret och bolagiserar sina stödtjänster.

Resultatet av en rådgivande folkomröstning blir jämnt, tror för sin del Mikael Konow.

- Nu har vi en möjlighet att få slut på en debatt som pågått hur länge som helst, säger Konow.

Från Österbottens förbund har man låtit förstå att Kronoby också efter vårdreformen kan få sin vård i Karleby, men Huhta säger att han inte litar på att valfriheten ger den rätten.

Mikael Konow säger att fullmäktiges avslag motiverades bland annat med att en folkomröstning blir dyr att förverkliga. Därför föreslår man att den hålls i samband med presidentvalet.

- Det gör omröstningen nästan gratis.

En snabb kontroll hos kommunförbundets ledande jurist Kirsi Mononen visar att ett sådant förfarande inte är förenligt med vallagstiftningen.

- Man kan inte kombinera två val på det sätt man tänkt sig i Kronoby, säger Mononen.