Hoppa till huvudinnehåll

Analys: Arve tar över i Åbo - vad kan vi vänta oss?

Ville Hupa.
Ville Hupa. Bild: YLE/Seppo Sarkkinen yle åboland

Stadsdirektörsvalet i Åbo blev exakt den rysare som på förhand verkade sannolik. Samlingspartisten Minna Arve valdes på måndag efter omröstning till ny stadsdirektör med en rösts marginal.

Inom samlingspartiet drog många en lättnadens suck efter måndagens thriller. Man lyckades med ett nödrop hålla fast vid stadsdirektörsposten.

För det kan partiet tacka de ledamöter från smågrupperna som valde att stöda Arve, men framför allt De gröna, som i egenskap av näst största grupp lyckades inta rollen som tungan på vågen och bana väg för Arve.

Glädje och oro

Ett hurudant Åbo är det som nu får sin första kvinnliga stadsdirektör – och vad kan vi vänta oss av henne?

Det beror på vem man frågar.

Många gläds över medvinden i näringslivet. Det ger den nya stadsdirektören ett välkommet ekonomiskt spelrum i åtminstone i några år framåt. Åbo växer med några tusen invånare årligen och med det följer en ökad efterfrågan på tjänster. Framför allt från borgerligt håll har man betonat vikten av att stadsdirektören jobbar vidare för att upprätthålla den positiva, ekonomiska trenden.

Andra oroar sig för en fortsatt hög arbetslöshetsnivå i Åbo och en växande polarisering mellan olika stadsdelar. Särskilt vänsterpolitiker har efterlyst starkare engagemang för förorterna i form av satsningar på infrastruktur, daghem och trafikförbindelser. Framtidsvisionerna ska inte endast beröra stadens centrum, heter det.

De stora visionerna kan utebli också i fortsättningen. Chansen är nämligen stor, att merparten av Minna Arves tid de kommande fyra åren ägnas åt något annat än förorterna, företagsvärlden eller svenskan.

Från svenskt håll har vissa uttryckt en optimism över att staden nu får en stadsdirektör som gärna kommunicerar också på det andra inhemska språket. Det finns förväntningar på att Arve genom sin person ska kunna stärka den tvåspråkiga profilen i en stad där svensk service ofta är mer av ett undantag än en regel.

Samarbete och invånarmöten

Minna Arve själv har profilerat sig som en samarbetskunnig och pragmatiskt inriktad politiker, snarare än en visionär förändringsledare.

Måndagskvällen bjöd inte heller på några vidlyftiga utspel från Arves sida, vad Åbos framtid beträffar. Det nya bestod närmast i löftet om att skapa en starkare dialog mellan stadsdirektören och Åboborna. Vad det innebär i praktiken återstår att se, men Arve har talat om att arrangera invånarmöten på olika håll i staden.

minna arve
minna arve Bild: Yle/Andy Ödman arve

De stora visionerna kan utebli också i fortsättningen. Chansen är nämligen stor, att merparten av Minna Arves tid de kommande fyra åren ägnas åt något annat än förorterna, företagsvärlden eller svenskan. I stället lär vård- och landskapsreformen sluka upp en stor del av stadsdirektörens fokus de kommande åren.

Ovissheten kring vad reformerna för med sig för stadens invånare – om och när de träder i kraft – är stor. Det massiva arbetet med att ommöblera vårdstrukturen, sammanslå datasystem och skapa nya arbetsbilder för en stor del av stadens personal har bara börjat.

I det arbetet har Minna Arve som stadsdirektör en nyckelroll.

Då kan det behövas en rejäl dos samarbetsförmåga och pragmatism. Men också visioner.