Hoppa till huvudinnehåll

Borgå vill investera över 100 miljoner euro i skolor och daghem

daghemmet touhula
Fyra nya daghem och tre skolor skall byggas i Borgå. daghemmet touhula Bild: Yle/Robin Halttunen daghem i borgå

Borgå stad investerar över 100 miljoner euro i skolor och daghem fram till 2020. Staden vill få bukt på luftproblemen och förstora enheterna.

– Vi vill tackla problemen med inomhusluften så snabbt och effektivt som möjligt. Satsningen är enorm till och med i en riksomfattande jämförelse, konstaterar Borgås stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i stadens pressmeddelande.

Stadsdirektören offentliggjorde sitt budgetförslag på tisdagen i Borgå.

Nya daghem och större skolor

Investeringarna i nya skolor och daghem för år 2017 är 37,1 miljoner euro och berör Gammelbacka daghem, Tallberga daghem, Vårberga bildningscentrum, och Majbergets daghem som blir färdiga i år.

Vårberga bildningscentrum i Borgå.
17,5 miljoner euro är reserverade för Vårberga bildningsscentrum. Vårberga bildningscentrum i Borgå. Bild: Yle / Hanna Othman vårberga

Mellan åren 2018 och 2020 investeras sammanlagt 117,8 miljoner euro i nybyggen och ombyggnationer av skolor och daghem.

Investeringarna i skolor och daghem 2016-2020

Nya skolor och daghem

2017
Gammelbacka daghem, 6,0 miljoner euro.
Tallberga daghem, 7,5 miljoner euro.
Vårberga bildningscentrum, 17,5 miljoner euro.
Majbergets daghem, 6,1 miljoner euro.
Tolkkisten koulu, 9,6 miljoner euro.


2018
Daghemmet Helmi (Pepot daghem), 5,5 miljoner euro.


2019
Västra enhetsskolan, 21,5 miljoner euro.


2020
Daghemmet Metsätähti (Näse), 9 miljoner euro.

Ombyggnadsobjekt


2016
Lyceiparkens skola, 11,4 miljoner euro.


2018
Grännäs skola, 5,4 miljoner euro.


2019
Tolkis skola, 5,1 miljoner euro.


Renoveringar


Linnankosken lukio, Keskuskoulu och Linnajoen koulu, 13,2 miljoner euro.

Investeringsplanen är en del av förnyelsen av bildningsnätverket där behovet av centralisering är en åtgärd som staden ser som oundviklig.

Grännäs skola i Borgå
Grännäs skola skall byggas om för 5,4 miljoner euro. Grännäs skola i Borgå Bild: Yle/Carmela Walder grännäs skola

– Bildningsnätverket måste i sin helhet planeras så, att det är så effektivt som möjligt, med beaktande av det faktiska elevantalet och byggnadernas kostnader under hela livscykeln, säger Ujula.

Utredningen om skolnätverket behandlas av stadsfullmäktige i mars 2018.

- Stadens driftskostnader kommer att stiga permanent på grund av lokaler som är dyrare än i dag, men en del av lokalerna verkar inte att komma användas på heltid, säger Ujula inför den fortsatta behandlingen av bildningsnätverket.

Ströhö kan hysa förvaltare

Under budgetinfot väcktes frågan om Strömborgska skolans framtid efter att Västra Enhetsskolan är färdig 2019.

Inom stadens ledning finns planer på att koncentrera sin förvaltning till det gamla skolhuset.

Just nu hyr bildningssektorn in sig i Campushuset eftersom Telehuset lider av inneluftsproblem.

Strömborgska skolan i Borgå.
Skall Ströhö bli ett hem för tjänstemän? Strömborgska skolan i Borgå. Bild: Yle/Erica Vasama strömborgska högstadiet