Hoppa till huvudinnehåll

Jakobstad väntar på asfaltkartellens dom

Vägarbete vid Horsbäck i Raseborg
Lemminkäinen ingick i en asfaltkartell under åren 1994 till 2002. Vägarbete vid Horsbäck i Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström Västnyland,asfaltering,Vägarbete,Lemminkäinen

Jakobstad hoppas ännu få 638 000 euro i skadestånd av Lemminkäinen som ledde asfaltkartellen. Rättegången har pågått i många år och nästa år väntas Högsta domstolens utslag.

21 kommuner och de fyra svarande sökte besvärstillstånd hos Högsta domstolen och fick det. Nu väntar de på utslaget.

Det är en mångårig process som nu närmar sig slutet. Asfaltkartellen härjade under åren 1994 till 2002.

Den första domen kom 2009 från Högsta förvaltningsdomstolen. Det var Konkurrensverket som fick kartellen dömd för brott mot lagen om konkurrensbegränsningar.

Företagen tvingades betala påföljdsavgifter på nästan 83 miljoner euro. Det är fortfarande rekord i Finland. Lemminkäinen som ledde kartellen tvingades betala merparten 62 miljoner euro.

Nya rättegångar följde

När väl Konkurrensverket fick en dom på att det hade funnits en riksomfattande kartell ryckte kommunerna ut med sina skadeståndskrav.

Helsingfors tingsrätt dömde asfaltkartellen att betala 37,4 miljoner i skadestånd.

I utslaget från Hovrätten sjönk skadestånden till 27 miljoner, och nu väntar kommunerna på utslaget från Högsta domstolen.

I en andra våg följde ett 20-tal kommuner som valde att lämna in egna stämningsansökningar till tingsrätterna. Dit hör Jakobstad.

Stämningsansökningarna ligger nu vilande i väntan på ett vägledande domstolsutslag från Högsta domstolen.

Hopp om uppgörelse

Utslaget borde komma inom sex till 12 månader, uppskattar advokat Toni Kalliokoski på advokatbyrå Dittmar & Indrenius som företräder staden Jakobstad.

- Är domen fällande och ger klara direktiv hoppas vi nå en uppgörelse med Lemminkäinen utan att behöva gå till en separat rättegång, säger Kalliokoski.

Med tanke på att staten och kommunerna ursprungligen krävde asfaltkartellen på 120 miljoner euro, föll beloppet ordentligt i hovrätten.

Orsakerna är flera. I flera fall hade brotten föråldrats. I andra fall förkastades anspråken på företag som efter kartellen köpt upp inblandade företag. I vissa fall var bevisföringen oklar.

Läs också