Hoppa till huvudinnehåll

Kunderna överger småaffärerna och gågatorna gapar tomma – kommunen ska inte hindra förändringen, säger stadsdirektören i Hangö

Gågatan i Hangö en regnig höstdag.
Gågatan i Hangö är livligast under sommarmånaderna. Gågatan i Hangö en regnig höstdag. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,gågator,Västnyland,berggatan i hangö

Det är naturligt att de kommersiella centren flyttar från de traditionella gågatorna. Det är i sista hand företagarna som måste få kommersen att gå runt, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

Precis som i många andra städer kämpar företagarna på Hangös gågata för sin överlevnad. En av dem är Katja Anisimaa, som öppnade en handarbetsaffär för tre år sedan.

- Dagens största utmaning är att hitta kunder. Folk shoppar på nätet och många Hangöbor jobbar i andra städer och gör sina uppköp där. Vi sysslar mycket med konstgjord andning på Berggatan, säger hon.

Porträttbild av Katja Anisimaa i en garnaffär.
Katja Anisimaa. Porträttbild av Katja Anisimaa i en garnaffär. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,katja anisimaa

Katja Anisimaa flyttade till Hangö från Uleåborg för fem år sedan. Eftersom hon inte hittade någon lämplig arbetsplats beslöt hon att sysselsätta sig själv.

Början har varit kämpig och nu hoppas Anisimaa att tre års hårt arbete ska börja bära frukt.

- Det finns många utmaningar. Det är en liten marknad i en liten stad, men människorna har tagit väl emot mig och min affär, säger hon.

Turistsäsongen är viktig

Under sommarens turistsäsong tredubblas Katja Anisimaas inkomster. De räcker precis till att betala räkningarna för den perioden.

Därför skulle det gälla att få kunderna att hitta till gågatan också utanför turistsäsongen.

- Vi företagare försöker verkligen hålla liv i gågatan och stämningen uppe, säger Anisimaa.

Gågatan borde uppdateras

Men husen längs med Berggatan börjar bli i dåligt skick och gatan är inte speciellt vacker. Nu behövs det något nytt och uppiggande som skulle få folk att stanna upp och spendera tid på gågatan.

Garn  i en garnaffär.
Garnaffären har en trogen men liten kundkrets i Hangö. Garn i en garnaffär. Bild: Yle/Minna Almark garn,handarbeten (produkt),Hangö,Västnyland,garnaffär

Staden sköter fint om planteringar och ser till att det finns bänkar på Berggatan. Men gågatan borde uppdateras, tycker Katja Anisimaa.

- Gågatan borde vara isfri också om vintrarna. Något kunde göras så att man inte alltid måste fly undan vinden och regnet. Det finns till exempel gågator med tak, säger hon.

Planeringen efter kriget skapade dagens situation

Hangös gågata Berggatan finns på den södra sidan av järnvägsspåren som går genom staden. Där finns också stadens administrativa centrum.

Denis Strandell med ett paraply på Hangös gågata.
Det blåser ofta på gågatan i Hangö. Denis Strandell med ett paraply på Hangös gågata. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,Västnyland,gågator,Denis Strandell,gågatan i hangö

Men Hangös kommersiella centrum har under en längre tid förflyttat sig norr om järnvägsspåren. Flera stora kedjor har valt att etablera sig där eftersom 80 procent av Hangös invånare bor på den sidan.

De beslut som man gör inom stadsplaneringen har mycket långtgående effekter.― Denis Strandell

Det här är en följd av utvecklingen som startade efter kriget i Hangö, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

- Då fanns det behov att snabbt bygga bostäder och norra sidan befolkades. Nu ser vi effekten av de beslut som man har gjort på 50-, 60-, och 70-talet. De beslut som man gör inom stadsplaneringen har mycket långtgående effekter.

Utvecklingen är naturlig

Nu planerar också S-kedjan att flytta från den södra till den norra sidan av järnvägen. Många företagare på Berggatan är därför oroliga för att kommersen på gågatan blir ännu lugnare.

Porträttbild av Hangös stadsdirektör Denis Strandell.
Hangös stadsdirektör Denis Strandell. Porträttbild av Hangös stadsdirektör Denis Strandell. Bild: Yle/Minna Almark Denis Strandell,Hangö,Västnyland

Men det lönar sig inte att streta emot utvecklingen, säger Hangös stadsdirektör Denis Strandell.

- Det är fullkomligt naturligt och företagsekonomiskt förnuftigt att företagen vill vara där folk bor. För Hangöborna är det också bra att det finns en tydlig och bra konkurrens mellan de olika kedjorna. Det betyder en bra prisnivå och service som vi alla kan dra nytta av.

Gågatan är viktig för Hangö

Utmaningen ligger i att hålla kvar livskraften i det gamla kulturella centret, säger Strandell.

Han tycker att det är viktigt att gågatan med sina små affärer också finns kvar. Det är en viktig del av Hangös image.

- Den är viktig för dem som bor i Hangö och för dem som besöker Hangö. Det är service och upplevelser och en levande stadskärna, säger han.

Katja Anisimaa diskuterar med Denis Strandell.
Företagarna ansvarar för att affärerna är lönsamma, säger Denis Strandell. Katja Anisimaa diskuterar med Denis Strandell. Bild: Yle/Minna Almark Denis Strandell,Hangö,Västnyland,katja anisimaa

Däremot tycker Strandell inte att det är vettigt att ta till stadsplaneringsåtgärder för att förhindra att det kommersiella centrumet flyttar på sig.

- Man måste låta företag som vill etablera sig och gräva ner miljoner för att skapa en större verksamhet göra det. Man kan inte på en konstgjord grund hålla kvar ett centrum

Staden kan hjälpa till med trafikplanering

Helt konkret kan Hangö stad se till att kundströmmarna till det gamla centrumet löper så bra som möjligt. En åtgärd är att bygga en tunnel under järnvägen; ett projekt som är på gång just nu.

- Det blir lättare, snabbare och tryggare för folk att röra sig mellan de två sidorna. En annan sak är att fundera hur bron över järnvägen ska se ut i framtiden. Det handlar om trafikmässiga lösningar.

Staden kan också hjälpa till med att se att det är rent och snyggt och att det inte finns hinder för folk att komma till gågatan. Överlag handlar det om olika slags trafiklösningar, konstaterar Strandell.

Företagarna har i sista hand ansvaret

Denis Strandell tror inte att alla de gamla handelsgatorna runt om i Finland kommer att finnas kvar i framtiden. Men i Hangös fall finns det definitivt möjligheter att gågatan överlever.

- Vi ska tillsammans jobba för det. Det är en livlig turiststad. Kan man bygga upp ett utbud och en attraktiv shoppingupplevelse på gågatan så har den alla chanser.

Men det är främst företagarna på gågatan som måste hitta lösningar för att kommersen ska vara lönsam.

- Nog är det så att huvudansvaret vilar på företagarna, säger Denis Strandell.

Svårt att satsa på upplevelser

Stämningen mellan företagarna på Berggatan är bra och man ordnar en hel del jippon under årets lopp.

Men för en liten företagare finns det inte alltid resurser att slå på stort och till exempel skapa hisnande upplevelser åt konsumenterna, säger Katja Anisimaa.

- Det är bort från barnens mat om man börjar lägga tusentals euro på till exempel spännande och färggranna skyltfönster. Utmaningen är hur vi med små resurser ska lyckas skapa upplevelser, konstaterar hon.

Nätbutik för att överleva

Själv har Katja Anisimaa startat en nätbutik där hon säljer sina produkter för att få sin verksamhet att gå runt.

Hon betjänar också sina kunder per telefon och skriver en blogg där hon delar ut gratis tips till sina kunder.

Katja Anisimaa i sin handarbetsaffär i Hangö.
Katja Anisimaas nätbutik är ett måste. Katja Anisimaa i sin handarbetsaffär i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Hangö,affärer,butik,katja anisimaa

En nätbutik är mer eller mindre ett måste för Katja Anisimaa. Det bor under 9 000 invånare i Hangö, så de som stickar och sysslar med hantverk är en försvinnande liten del.

- Utan nätbutiken finns det ingen framtid för mig här i Hangö. För att Hangöborna ska ha en bra affär här så behövs nätkunderna också.

Nätbutiken står nu för närmare 40 procent av inkomsterna.

- Meningen är att den ska börja fungera bättre och växa. Om jag annonserar i den lokala tidningen får jag kanske tio nya kunder och det räcker inte till.

Invånarna måste använda servicen för att ha den kvar

Hon är övertygad om att de små affärernas ödestimme är inne. Det är nu deras framtida öde avgörs, säger hon.

- Den traditionella handeln lever i avgörande tider. Antingen är de små affärernas blomstringstid framför oss eller så vänder utvecklingen och de blir onödiga.

Katja Anisimaa hoppas naturligtvis att de små affärerna också behövs framöver. Men för att det ska vara möjligt behövs det aktiva invånare, säger hon.

- Bollen är nu hos invånarna. Om de använder service kommer den att finnas kvar.

Läs mera:

En bild på en folktom gågata. På höger sida står en skylt med texten "slutförsäljning".

Affärslokaler städas ur på gågatan Kungsgatan i Ekenäs

Gågatorna sackar efter medan nätshopping och köpcentrum tar mer mark. För att butikerna ska överleva behövs fler kunder och nya strategier.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland