Hoppa till huvudinnehåll

Riksåklagare Nissinen medger brott mot tjänsteplikten - bestrider uppsåt

valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen
Riksåklagare Matti Nissinen - nu själv på de anklagades bänk. valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Bild: Juha Kivioja/Yle Matti Nissinen,Riksåklagarämbetet

Den i Finlands rättshistoria unika rättegången mot riksåklagare Matti Nissinen inleddes på tisdag i Högsta domstolen. Vid den muntliga förberedande processen krävdes Nissinen på minst 60 dagsböter för brott mot tjänsteplikten.

Kravet framfördes av biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen, som är åklagare i processen. Han yrkade ändå inte på att Nissinen avsätts.

Enligt Hakonen bröt Nissinen uppsåtligt mot tjänsteplikten då han som jävig deltog i upphandlingsärenden.

Fallet gäller upphandling vid åklagarämbetet i Östra Finland samt Riksåklagarämbetet åren 2007-17. Det köptes ledarskapsutbildning av företaget Deep Lead, där Matti Nissinens bror är styrelseordförande och majoritetsägare.

Nissinen erkänner att han bröt mot tjänsteplikten, men att det skedde av oaktsamhet. Själv deltog han inte i den förberedande sessionen, utan företräddes av sin advokat Jarkko Jaatela.

Nissinen inte närvarande

Biträdande justitiekansler Kimmo Hakonen anser att Matti Nissinen bör ha känt till sin brors ställning, samt att han måste ha vetat att han deltog i behandlingen av saker, som var till gagn för broderns företag.

Hakonen understryker dessutom att anskaffningarna skedde på Nissinens initiativ. Enligt åtalet var det Nissinen som i egenskap av chef för åklagarämbetet i Östra Finland bestämde om anskaffningarna samt godkände räkningarna.

Allt som allt köpte åklagarväsendet utbildning av Deep Lead till ett värde av mer än 74 000 euro. Nissinen var med om att besluta om anskaffningar för drygt 32 000 euro.

Anser brottet delvis preskriberat

I sitt svar till domstolen berättade Nissinen att han själv hade genomgått Deep Leads ledarskapsutbildning i februari 2005. Han uppger sig ha varit nöjd med resultatet. När han så mellan 2007 och 2010 var chef för åklagarämbetet i Östra Finland, rekommenderade han företaget för ledningsgruppen.

Nissinen säger att han själv fattade det slutliga beslutet om att köpa utbildning. Då han senare övergick till Riksåklagaräbetet, deltog han i anskaffningsprocessen på samma vis.

Tidigare har Nissinen erkänt att han handlade ovarsamt, men nekat till brottsanklagelserna. Nu medger han gärningsbeskrivningen för hela den åsyftade periodens del. Han anser dock att brottet delvis är preskriberat - preskriptionstiden för tjänstebrott är fem år.

Nissinen menar också att det inte handlar om en brottshelhet, och han bestrider att han handlade uppsåtligt.

Prejudicerande fall

Huvudförhandlingen hålls den 15 november. Då måste också Matti Nissinen själv närvara.

Fallet behandlas i HD av fem domare och anses som prejudicerande. Aldrig förr har riksåklagaren, landets högsta åklagare, hamnat på de anklagades bänk.

Rättegången ses som en prövning för hela åklagarväsendets trovärdighet. Nissinen är tills vidare avhållen från sin tjänst.

Läs också