Hoppa till huvudinnehåll

Sibbo föreslås hålla skattesatsen oförändrad under 2018

Mossig varg på vapensköld.
Mossig varg på vapensköld. Bild: YLE / Hanna Othman Sibbo,sibbo vargen

Enligt förslaget till budget ska kommunalskattesatsen i Sibbo hållas kvar på 19,25 procent medan fastighetsskatten höjs en aning.

Sibbo kommuns resultat för år 2017 ser ut att bli bättre än budgeterat. Enligt prognosen är resultatet cirka 1,6 miljoner euro på plus.

Det ligger ett par olika orsaker bakom överskottet säger ekonomi- och förvaltningsdirektör Pekka Laitasalo vid Sibbo kommun.

- Dels har vi lyckats hålla kostnaderna i styr och dels får vi in mera skattintäkter än vi hade räknat med, säger Laitasalo.

pengar flyger
Kommunen går på plus, men det ligger stora lån och väntar runt hörnet. pengar flyger Bild: Yle/Robin Halttunen pengar flyger

Också under 2018 och 2019 förväntas kommunen bli på plus, men det är inte idel glada miner på kommungården. Sibbo kommer att ta stora lån under de närmaste åren.

Hittills har kommunen lyckats hålla lånen på under 3 000 euro per invånare, men på grund av en del större skolbyggen kommer den gränsen att spricka under år 2019 eller 2020.

Innan utgången av år 2020 kommer Sibbos skuldsättning att öka på upp till 100 miljoner euro.

Markförsäljningen räddar resultatet

En stor bidragande faktor till Sibbos plus i resultatet är pengarna som kommer in från markförsäljningen. Kommunen vill ändå inte att alla pengar de får från markförsäljningen ska gå åt till att driva servicen i kommunen.

Istället skulle Sibbo vilja använda pengarna från markförsäljningen i sin helhet till att finansiera investeringarna som orsakas av tillväxten.

Nya området Tasträsk börjar bli färdigt i Söderkulla, Sibbo,
Utan pengarna från markförsäljningen skulle Sibbos resultat istället vara 2 till 2,5 miljoner på minus. Nya området Tasträsk börjar bli färdigt i Söderkulla, Sibbo, Bild: Yle / Hanna Othman gatunät

Enligt förslaget håller kommunen alla skattesatser oförändrade år 2018 med undantag av fastighetsskatten och skatten för obebyggda byggplatser. Kommunalskattesatsen hålls kvar på 19,25 procent.

Fastighetsskatten stiger från 1 procent till 1,03 procent, vilket är den nya nedre gränsen för den allmänna fastighetsskattesatsen enligt Finlands regerings riktlinjer. Skattesatsen för obebyggda byggplatser höjs från 4 procent till 5 procent.

Tre procents tillväxt i året

Sibbo räknar med att kommunen också i fortsättningen kommer att vara en av de snabbast växande kommunerna i Finland. En ökning i fastighetsskatten borde inte stoppa farten tror Laitasalo.

Tillväxten väntas fortsätta med en takt av cirka tre procent i året.

– Det här innebär en allt större utmaning för vår serviceproduktion och orsakar också ett kraftigt investeringstryck. Samtidigt medför tillväxten skatteintäkter och markförsäljningsintäkter, och det är mycket välkommet, säger Sibbos kommundirektör Mikael Grannas i ett pressmeddelande.

ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo
Skolcentret Nickby Hjärta kommer att växa under de närmaste åren. ingången till kungsvägens skola/nickby hjärta i sibbo Bild: Yle/Stefan Härus kungsvägens skola,Nickby,Sibbo

De mest betydande enskilda investeringarna under planeringsperioden 2018–2020 är utbyggnaden av Nickby Hjärta och utbyggnaden av Sipoonlahden koulu, med vilka man vill svara mot tillväxten och det ökade elevantalet den medför. Det nya daghemmet i Nickby Hjärta är också ett betydande projekt.

Därtill investerar kommunen särskilt i infrastrukturen på nya bostadsområden. Investeringarna i infrastruktur ökar under åren 2019 och 2020 särskilt som en följd av att byggandet av Tallmo detaljplaneområde inleds.

Enligt budgetförslaget sjunker kommunens externa kostnader per invånare. År 2018 förväntas de uppgå till 5 806 euro per invånare, då de året innan var hundra euro mera. Även under åren som följer förväntas summan sjunka.

En tom korridor i Nickby hälsostation.
Det är svårt att säga hur mycket den enskilda invånaren kostar kommunen år 2020 eftersom social- och hälsovårdsreformen vid det skedet borde ha trätt i kraft. En tom korridor i Nickby hälsostation. Bild: Yle / Hanna Othman hälsostationskorridor

- Det här klarar vi av dels genom sträng kontroll av kostnaderna och dels tack vare att vi blir allt fler Sibbobor. Då vi blir fler kan den absoluta kostnaden stiga, men kostnaden per invånare sjunker, förklarar Pekka Laitasalo.

Budgeten för 2018 har behandlats av kommunstyrelsen. Fullmäktige tar sig an budgeten den 13 november.