Hoppa till huvudinnehåll

Skörden lider och förlusterna är stora - men i Åboland är jordbrukarna lyckligt lottade

Sädesfält under orolig himmel.
Sädesfält under orolig himmel. Bild: mycola korn (sädesslag),korn

Det exceptionellt regniga och kalla vädret ställer till det för många jordbrukare. Enligt MTK blir mellan 15 och 20 procent av sädesskörden otröskad i år. I Åboland är jordbrukarna ändå lyckligt lottade.

På nationell nivå räknar man enligt Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK med förluster på minst 100 miljoner. Värst är det för de gårdar där så gott som hela skörden blir kvar på åkrarna.

Omogen bondböna
Bondbönor blir vanligare på åboländska åkrar. Omogen bondböna Bild: Yle/Anna Ruda bondböna

Enligt Helena Fabritius, verksamhetsledare för Åbolands svenska lantbruksproducentförbund, är jordbrukarna i Åboland ändå lyckligt lottade då man jämför med övriga landet. Spannmålen är tröskade, och man räknar med att kunna tröska också raps och bondbönor som ännu finns kvar på åkrarna.

När det går att skörda raps och bondbönor hänger på vädret, som fortfarande är väldigt vått.

25 miljoner i stöd - behövs så snabbt som möjligt

Vid Svenska lantbruksproducenters centralförbund SLC välkomnar man regeringens handräckning till väderdrabbade jordbrukare. Finansministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har kommit överens om ett tilläggsanslag till jordbrukets energiskatteåterbäringssystem på 25 miljoner euro.

Centralförbundets ordförande Holger Falck påminner om att tilläggsmedlen även i praktiken bör betalas ut till jordbrukarna så snabbt som möjligt.

SLC:s ordförande Holger Falck.
Holger Falck. SLC:s ordförande Holger Falck. Bild: Yle / Hanna Othman traktormarsch,SLC,Svenska lantbruksproducenternas centralförbund

Vid MTK hoppas man att bankerna ska visa förståelse och vara flexibla, och redo att till exempel omförhandla lån eftersom den dåliga skörden kommer att påverka jordbrukares ekonomi.

Enligt MTK är lönsamheten annars också rekordlåg inom branschen, och det krävs mera än 25 miljoner i skatteåterbäring för att rätta till problemen. Ordförande Juha Marttila anser att regeringen borde ansöka om EU:s krishjälp för jordbrukarna.