Hoppa till huvudinnehåll

Boende för barn fick bygglov i Karperö i Korsholm

Plastleksaker vid sandlåda.
Plastleksaker vid sandlåda. Bild: Yle/Lotta Sundström dagvård,daghem,Dagisbarn,dagis,Sandlåda,lekparker,barnskydd,barnskyddslag

Ett boendehem för barn ska byggas i Karperö i Korsholm. Hemmet ska ta emot 8 barn som inte kan bo hos sina föräldrar.

Byggnadsnämnden i Korsholm beviljar Ab Vasa Byggnadsreparation undantagslov och bygglov för att bygga ett boendehem för barn och ungdomar i Karperö by.

Åtta platser

Boendehemmet ska ta emot barn och ungdomar i åldrarna 0 till 18 år som av olika orsaker inte kan bo hos sina föräldrar. Tomten är planerad för ett bostadshus men tekniska nämnden såg inga hinder för boendehemmet på knappa 300 kvadratmeter.

- Det handlar om ett hem för 8 barn, det är inte mera än en lite större familj, säger nämndens ordförande Peter Thölix (SFP).

Skola och daghem finns på 3 kilometers avstånd från byggplatsen och det finns en trygg skolväg med lättrafikled längs Karperövägen.

- I nämnden tycker vi det är bra att barnen får bo på en plats där de blir en del av samhället, säger Thölix.

En anmärkning

Man har hört 13 rågrannar och en anmärkning mot byggplanerna inkom i hörandeskedet. Den hörda grannen anser att byggandet av servicehemmet påverkar boendemiljön negativt för deras egen del.

Ledande byggnadsinspektör Michael Ek skriver i beredningen att byggplatsen är indragen från Karperövägen och kommer inte att synas till dem som lämnat anmärkning. Byggandet medför inte olägenheter för intilliggande bosättning och kompletterar på ett bra sätt den befintliga bebyggelsen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten