Hoppa till huvudinnehåll

Förbundspennan: Rastis – mer än en lekledarutbildning

fötter
fötter Bild: Yle/Erica Vasama skolmotion

Det vanligaste svaret, då jag frågar eleverna om vad de har för förväntningar på en Rastis-utbildningen, är att de skall få lära sig nya och olika lekar. Men Rastis är så mycket mera än det.

Det långsiktiga målet med Rastis-utbildningen, som Finlands Svenska Idrott i samarbete med Svenska Finlands Skolidrottsförbund erbjuder till skolor, är att öka mängden fysisk aktivitet under rasterna. För att kunna göra det krävs en viss förståelse i varför vi bör röra på oss och hur vi skall inspirera andra till att vilja röra på sig.

Varför är det så viktigt att vara fysiskt aktiv?

Så att man inte bli tjock, för att det är roligt, för att få frisk luft eller för att mamma och pappa säger så. Detta är några av de vanligaste svaren jag får av barnen då jag frågar just denna fråga.

Alla svar är korrekta i sig, men det visar också att vi bör vara ännu tydligare och förklara för barn och unga varför det är viktigt att röra på sig, inte bara ge order om att de skall göra det. När vi får en bättre förståelse för varför det är viktigt att röra på oss, är det också lättare att värdesätta fysisk aktivitet.

Som rastisledare är det viktigt att vara intresserad av rörelse och fysisk aktivitet, att ha roligt och att göra det med glädje. Det är då man kan inspirera och sporra de elever som behöver det mest.

Fysisk aktivitet inte bara bra för kroppen

Motion och rörelse minskar risken för att insjukna i sjukdomar som exempelvis diabetes och osteoperos. Motion ökar även hjärnans aktivitet, i synnerhet i de hjärnområden som reglerar minne och exekutiva funktioner (Utbildningsstyrelsen, lägesrapport, 2012).

Många av de elever som jag fått utbilda har hållit med om att aktiva raster hjälper dem att koncentrera sig bättre under lektionstid. Fysisk aktivitet är alltså inte bara bra för kroppen, utan även för knoppen! Dessutom hjälper det elever att prestera bättre i skolan.

Under tiden i grundskolan tillbringar en elev cirka 2000 timmar ute på rast. Det är mer än något enskilt läroämne. När jag frågar elever om de tycker att rasterna är viktiga, är svaret alltid ja.

Aktivera även de inaktiva eleverna

Rastis-utbildningen ger därför en god möjlighet för elever att få en djupare förståelse i hur man skall inspirera, handleda, anpassa och instruera lekar för att få motion under rasterna. En av de viktigaste utmaningarna för en Rastis-instruktör är att aktivera även de inaktiva eleverna.

Det har visat sig att det är just de inaktiva elever som gynnas mest av motion under skoltid. Elever som inte rör sig under skoltid har sällan fysiska aktiviteter under resten av dagen heller.

Under Rastis-utbildningen funderar vi även på vad det finns för möjligheter att utveckla verksamheten just på din skola. Otaliga ideér finns redan och information hittar man till exempel på Skolan i rörelse-hemsidan, Youtube eller genom att kolla vad andra skolor haft för sig.

Vi behöver lära barn och unga att det är tillåtet att leka och låta sig inspireras. Rörelseglädje kan man hitta på många olika sätt!

Evelina Lundström
Rastis-instruktör
Svenska Finlands Skolidrottsförbund

Läs också

Nyligen publicerat - Sport