Hoppa till huvudinnehåll

Många i Kinas ledning byts ut, men presidenten fortsätter stärka sin makt

En polis står vakt vid en affisch med presiden Xi Jinping
En polis står vakt vid en affisch med presiden Xi Jinping Bild: EPA / Wu Hong Kina,partimöten,Peking

Röda plakat pryder nu gatorna i städerna i Kina. Plakaten lovprisar presidenten Xi Jinpings anföranden och de uppmanar också folket att noga följa med det styrande kommunistpartiets nittonde konferens som inleddes på onsdagsmorgonen.

Partiets effektiva propagandamaskineri har haft i uppgift att förbereda konferensen. Det har producerat stora mängder dokumentärfilmer, animationer och till och med popsånger som berömmer Xis visdom, karisma och hängivenhet.

Kinesiska värdinnor vid den 19:nde partikongressen
Kinesiska värdinnor vid den 19:nde partikongressen. Kinesiska värdinnor vid den 19:nde partikongressen Bild: EPA / How Hwee Young Kina,Peking,partikongress

- Partiet vill uppenbarligen förbereda folket på att Xis ställning blir ännu starkare än den är i dag.

- Han har redan mer makt än företrädarna Hu Jintao och Jiang Zemin, och han jämförs till och med med det socialistiska Kinas grundare Mao Zedong, konstaterar den ansedda Kinakännaren Willy Wo-Lap Lam.

Makten koncentreras, generaler tämjs

När Hu och Jiang satt vid makten fattades alla viktiga beslut kollektivt av medlemmarna av Kinas mäktigaste organ, politbyråns ständiga kommitté. Nu måste de övriga medlemmarna inklusive premiärministern Li Keqiang allt oftare nöja sig med att verkställa Xis direktiv.

Premiärministern har till exempel traditionellt ansvarat för ekonomin. Xi har ändå låtit grunda en ny kommitté som bestämmer i vilken riktning ekonomin ska utvecklas, och Xi fungerar själv som ordförande för kommittén.

Vakt utanför Folkets stora hall i Peking där partikongressen hålls
Folkets stora hall i Peking där partikongressen hålls. Vakt utanför Folkets stora hall i Peking där partikongressen hålls Bild: EPA / How Hwee Young Kina,Kinas kommunistiska parti,Peking

Xi har också stärkt sitt grepp om militären. Under Hus tio år långa maktperiod gjorde sig de ledande generalerna allt mer oberoende av kommunistpartiet, men Xi har fått kontroll över dem.

Skenbara val, hård maktkamp

Ungefär 2 300 noggrant utvalda delegater deltar i partikonferensen. Deras viktigaste uppgift är att välja de drygt 200 medlemmarna av partiets centralkommitté.

Centralkommittén väljer sedan de 25 medlemmarna av politbyrån och de sju medlemmarna av den stående kommittén. Det är ändå inte frågan om några verkliga val, för allt har bestämts på förhand bakom kulisserna.

Olika fraktioner inom partiet har länge tävlat om platserna i de olika organen. Xi och hans allierade förmodas ha vunnit den här maktkampen.

Kinas kommunistparti: Väldiga proportioner, gåtfullt maskineri

Det styrande kommunistpartiet är med klar marginal den största politiska rörelsen i världen. I fjol hade partiet nästan 90 miljoner medlemmar, och siffran ökar med mer än en miljon varje år.

  • År 2014 tog partiet emot mer än 20 miljoner ansökningar om medlemskap. Mindre än tio procent av dem godkändes.
  • Få ansluter sig av ideologiska skäl. I stället är de främsta lockbetena den prestige som medlemskapet ger och det faktum att det förbättrar ens möjligheter att göra karriär.
  • Samtidigt är partiet en gåta för en stor del av kineserna. De flesta har ingen aning om hur det fungerar och hur det fattar sina beslut.
  • En hel del i synnerhet unga kineser anser också att partiet saknar relevans för deras egen tillvaro. De flesta är ändå stolta över de ekonomiska framstegen som Kina har gjort, och de har en stark tilltro till partiets högsta ledning.
  • Däremot är det vanligt att kineserna är missnöjda med partiets i många fall korrupta ledare på lokal nivå. Det här missnöjet tar sig uttryck i att det dagligen ordnas tiotals småskaliga demonstrationer och protester i olika delar av det jättelika landet.

Nya ledare, inga efterträdare

Det är meningen att hela fem av de sju medlemmarna av den stående kommittén ska gå i pension efter konferensen. Också i politbyrån blir ovanligt många platser lediga.

Från och med år 2002 har partiet följt en oskriven regel som bestämmer att medlemmar som har fyllt 68 år när partikonferensen inleds måste stiga åt sidan. Ifall regeln följs också den här gången behåller bara partiledaren Xi, 64, och premiärministern Li Keqiang, 62, sina platser i den ständiga kommittén ända tills nästa konferens går av stapeln efter fem år.

Hittills har kommitténs sammansättning avslöjat vem som kommer till makten när den sittande ledaren stiger åt sidan. Xi väntas ändå nu se till att en sådan person inte utnämns till kommittén.

Långsiktiga ambitioner

Xi förmodas också sträva efter att behålla makten längre än företrädarna Hu och Jiang. När Hu följde Jiangs exempel genom att frivilligt avgå efter att ha styrt Kina i tio år trodde man att partiet hade skapat en modell som skulle följas också i framtiden.

Xi har nu fungerat som partiledare i fem år. Det betyder att han borde gå i pension efter nästa partikonferens som ordnas år 2022.

Xi har ändå upprepade gånger konstaterat att det är nödvändigt att förändra vedertagen praxis. Han har fått flankstöd bland annat av partiets språkrör Folkets dagblad som har konstaterat att folket önskar att Kina styrs av en så stark ledare som möjligt.

Hårda tag, strikt censur

Under Xis mandatperiod har kommunistpartiet ytterligare stramat åt sitt grepp om samhället. Oliktänkare har fängslats eller tvingats i landsflykt och flera hundra människorättsadvokater har tystats.

Partiet har också inlett kampanjer som har riktat sig mot liberala akademiker och andra frispråkiga intellektuella. Dessutom har övervakningen av kristna församlingar skärpts, och fackföreningsaktivister har blivit förföljda.

Reportrar jobbar under en presskonferens
Reportrar jobbar under en presskonferens vid partikongressen. Reportrar jobbar under en presskonferens Bild: EPA / How Hwee Young Kina,Kinas kommunistiska parti,Peking

Censuren har samtidigt blivit allt mer strikt. Partiet gör sitt bästa för att övervaka i synnerhet internet som nuförtiden används av mer än hälften av de nästan 1,4 miljarder invånarna.

Populär kampanj - och nyttig

Xi har också verkställt en aldrig förr skådad kampanj mot korruptionen. Mer än en miljon partimedlemmar, bland dem 200 högt uppsatta personer, har blivit straffade under de fem senaste åren.

Kampanjen är populär bland folket. Den alltomfattande korruptionen har gett upphov till så mycket missnöje att det till och med har ansetts utgöra ett hot mot partiet.

Xi har ändå också utnyttjat kampanjen till att göra sig av med politiska rivaler och motståndare. Kinakännare påpekar att inte en enda av Xis allierade har blivit åtalade för korruption.

Fortsatt hot

Politbyråmedlemmen Sun Zhencai är kampanjens senaste högt uppsatta offer. Ännu för ett halvt år sedan väntades den 54-åriga Sun få en av platserna i den stående kommittén, och många räknade med att han skulle bli Xis efterträdare.

I stället får Sun sannolikt ett långt fängelsestraff efter att ha blivit förklarad skyldig till storskalig korruption och andra förseelser. Xis mäktigaste rival, Bo Xilai, gick samma öde till mötes år 2013.

Xi har gjort det klart att kampanjen mot korruptionen fortsätts också efter partikonferensen. Följaktligen är hans motståndare tvunga att hålla allt lägre profil i framtiden.

Läs mera:

Kinas mäktiga president Xi Jinping är en konservativ "röd aristokrat"

Kinas president Xi Jinping var ett oskrivet blad när han kom till makten för fem år sedan, länge var hans hustru mera känd. Det har visat sig att Xi inte är någon vän av reformer, utan betonar stabilitet i samhället.